Gál Dénes regisztrált villanyszerelő vállalkozó Budapest.

Tel.: 06209615317 Email: gal@megaohm.hu

Áram-védőkapcsolón (fi-relé) feltüntetett értékek, jelölések és paraméterek jelentése.

A gyártóknak a burkolaton számos, fontos információt kötelezően fel kell tüntetni. Szerencsére ma már kizárólag nyomtatják vagy lézerrel égetik rá a készülékházra ezeket a paramétereket. Kulcsfontosságú, hogy ezek az adatok tartósan, a teljes élettartam alatt leolvashatók maradjanak.

a, Névleges hibaáram-érzékenység (szivárgóáram) Idn: Talán legfontosabb paraméter a névleges hibaáram-érzékenység. Azt árulja el, hogy mekkora hibaáramra fog garantáltan kioldani. Személyvédelemre 10mA vagy 30mA, a berendezés védelmére 100mA vagy 300mA értékű használatos. Idn = 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1A. A hibaáram-érzékenységet kétféle módon szokták megadni a gyártók, amperben (A) vagy milliamperben (mA). Például személy védelemre szánt fi-relén a legtöbb esetben a 30mA érték szerepel, de ezt az értéket megadhatják amperben is, és akkor már 0.03A lesz a készülékre nyomtatva. Idn=0.03A vagy Idn=30mA.

A delta jelzés van, hogy „d” betűvel van jelölve és van, hogy „Δ” karakterrel jelölik. Vagyis a Idn és a IΔn ugyan azt jelenti.

Az áram-védőkapcsoló (fi-relé) burkolatán feltüntetett névleges áram, feszültség és frekvencia értékek.
A fontosabb paraméterek. Az értékek ismeretének a hiányában nem lehet a védelmi készüléket szakszerűen telepíteni.

b, Névleges áram In (A): Az a maximális áramérték amperben (A) aminek a folyamatos, üzemszerű vezetésére képes a védelmi készülék. In: 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A.

c, Névleges bekapcsolási/hibakapcsolási és megszakítási képesség Im/IΔm (A): A megengedett minimális érték 500A vagy 10 szorozva a névleges árammal (10xIn). Azt az értéket kell alkalmazni amelyik nagyobb. Például, ha In=25A akkor ImΔ 500A, és ha In=63A akkor ImΔ 630A.

d, Névleges feltételes zárlati áram Inc/IΔc (A): Zárlati árammal szembeni ellen állóképesség. A megadott érték megfelelő túláramvédelmi eszközzel érvényes, sorba kapcsolva a fi-relével.

e, Névleges üzemi feszültség Un (V): Az a feszültség szint, vagy feszültség szintek amire tervezték. A két pólusú készülékek üzemi feszültsége rendszerint 230V a négy pólusúak 230/400V vagy 400V.

f, Névleges üzemi frekvencia fn (Hz): Az a hálózati frekvencia (Európában 50Hz) amire a védelmi készüléket tervezték. Ha az adott védelmi készülék több frekvencián is képes üzemelni akkor azt feltüntetik (például 50/60Hz).

g, Szelektív típusok jelölése: Az időkésleltetéssel rendelkező készülékek kockákban lévő S betűvel vannak jelölve.

Érzékelt hibaáram jelalak, azaz típus szerinti jelölések.

Az „AC” „A” „F” „B” és „B+” típusú áram-védőkapcsoló (fi-relé) szabványos jelölései.
Az érzékelt hibaáram jelalak nagyon fontos jelölése a védelmi készüléknek.

Érzékelt hibaáram jelalak szerinti jelölések: A különböző típusú fi-relék a téglalapban lévő jelölések alapján lehet megkülönböztetni: 1. AC típus; 2. A típus; 3. F típus; 4. B típus; 5. B+ típusú készülék.

Az áram-védőkapcsoló további jelölései I.:

A legfontosabb névleges értékek mellett még sok olyan jelölés van, amivel a gyártóknak el kell látniuk a készüléket. Ilyen jelölés többek között a „N” nullakapocs vagy a ON és az OFF állapot jelzése.

a, Kötelezően fel kell tüntetni azokat az egyedi azonosítókat melyek segítségével az adott készülék pontosan beazonosítható. Ennek három összetevőből kell állnia: 1. Gyártó vagy a gyártó által használt márkanév feltüntetése. 2. A típus meghatározása. 3. A katalógus száma vagy típus azonosítója.

b, IP védettség fokozat: Az IP védettségi fokozatát csak abban az esetben kell feltüntetni a burkolaton, ha az IP20 szinttől eltér.

c, Dedikált nullakapocs jelölése: Gyakorlatilag minden fi-relé rendelkezik dedikált nullakapoccsal. A nullavezető csatlakoztatására kialakított kapocs mindig nagy nyomtatott N betűvel van jelölve. Az N betűt mindig a kapocs közvetlen közelében van elhelyezve. A 2 pólusú védelmi készülékek között viszont található olyan, ahol nincs N betűvel jelölt dedikált nullapólus. Ebben az esetben a nullavezető jobb és bal oldalra is beköthető.

d, Bekötés irányának a jelölése: Amennyiben a gyártó meghatározza a bekötés irányát azt világosan fel is kell tüntetnie a terminálok közelében. Ilyen esetben az alsó és a felső csatlakozóterminálokat LINE és LOAD felirattal jelölik meg az előírt bekötési iránynak megfelelően. LINE oldal a „bemente” és a LOAD oldal a „kimenete”. A másik elfogadott jelölési módszer az, hogy nyíl mutatja az energiaáramlás irányát. Az olyan készülékek esetében, ahol a megtáplálás nem tetszőleges oldalon történik azt általában feliratozással és nyíllal is jelzik.

A legfontosabb névleges értékek mellett még sok olyan jelölés van, amivel a gyártóknak el kell látniuk az áram-védőkapcsoló készüléket.
A névleges értékek mellett még sok fontos információ van feltüntetve a fi-reléken.

e, Tesztgomb jele: Minden áram-védőkapcsoló rendelkezik tesztgombbal. Ezt T betűvel vagy Test felirattal jelölik meg.

f, Európai megfelelőség: CE megfelelőségi jelzés nélkül Európában nem hozható kereskedelmi forgalomba.

g, Nyitott és zárt állapot jelzései: A zárt (bekapcsolt) ON állapotot „I” szimbólum jelöli, a nyitott (kikapcsolt) OFF állapotot „O” szimbólum.

h, Minimális működési hőmérséklet: Az a minimális környezeti hőmérséklet, aminél a megfelelő működés még garantált.

A fi-relé további jelölései II.:

A fentieken felül is vannak még olyan specifikus információk melyek fontosak lehetnek a telepítés a szempontjából.

Ezeket az adatokat a védelmi készülék egyedi azonosítói segítségével lehet megtalálni a gyártói katalógusokban.

Működési pozíció vagy pozíciók: A védelmi készülékek túlnyomó többsége a függőleges elhelyezés mellett még fektetve, vízszintesen, fejjel lefele és oldal irányban is telepíthető.

Meghúzási nyomatékok (Nm): Minimum, maximum és ajánlott érteket adnak meg a gyártók.

Maximális működési feszültség Umax (V): Az a maximális feszültségszint, amin még üzemszerűen működik.

Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp (V): Az áram-védőkapcsoló belsejében, a különböző alkatrészek között lévő légrések feszültség impulzusokkal szembeni átütési szilárdságát mutatja meg. Ez jellemzően legalább Uimp=4KV.

Névleges szigetelési feszültség Ui (V): Az a feszültségszint, amin a szigetelési vizsgálatokat elvégezték.

IK védettségi fokozat: A mechanikai behatásokkal szembeni ellenállóságát mutatja meg.

Ezek az adatok jellemzően nincsenek feltüntetve az áram-védőkapcsolókon de a szakszerű telepítéshez és az alkalmazni kívánt készülék megválasztásához sok esetben szükségesek lehetnek.