"S" jelölésü (szelektív), azaz késleltetett kioldású fi-relé.

A gyártás és az ipar területén egy nem tervezett áramkimaradás sok esetben magas károkat, bevételkiesést okozhat. A nemkívánatos lekapcsolások elkerülése, és az energiaellátás folytonossága ezen a területen mindig is kiemelt fontosságú tényezőnek számított. De az energiaellátás folytonossága mellett természetesen a villamos biztonság, és az elektromos hálózat hibavédelme ugyan annyira fontos kérdés.

Hiszen az elektromos hálózat hibájából létrejövő tűzeset nem csak a munkaerő életét fenyegeti, hanem hatalmas gazdasági károkat is okoz. A fi-reléknek létezik egy késleltetett verziója, ami mind a két igénynek egyszerre igyekszik megfelelni. Minimalizálja a nemkívánatos lekapcsolások számát, (valójában csaknem ki is zárja a lehetőségét) és ezzel egy időben a maximálisan 300mA érzékenységgel rendelkező védelmi készülék tökéletesen megvalósítja a berendezés földhibaáram védelmét is. Ezek a szelektív más néven idő késleltetett áram-védőkapcsolók.

Az AC, A, F, B, és B+ típusú áram-védőkapcsolók is elérhetőek szelektív azaz késleltetett kivitelben is.
Az “S” jelzéssel ellátott Fi-relé kioldása késleltetve van szemben a pillanatkioldású védelmi készülékekkel.

Az “S” (szelektív) áram-védőkapcsoló jelölése: kockában lévő S betű.

Az “S” (szelektív) fi-relé alkalmazása:

 • Ipari alkalmazások, illetve az ipar területén alkalmazott elektromos szerkezetek megkerülőáram védelmére ( nagy teljesítményű motorok, lámpacsoportok, gyártósorok stb.).
 • Szelektív hálózatok kialakítására, pillanatkioldású fi-relék fedővédelmére.
 • Főelosztó és alelosztók közötti vezeték szakaszok földhibaáram védelmére.

Az elsődleges feladata a földhibaáramok következtében létrejövő elektromos tüzek megakadályozása. De általában a tűzvédelmi feladat ellátása mellett, a nem kívánatos lekapcsolásoknak kockázatát minimális szintre kell csökkenteni. Ilyen feltételek biztosítására elsősorban olyan építmények esetében van szükség, ahol valamilyen gazdasági tevékenységet folytatnak. A késleltetésnek köszönhetően szelektív védelmi készülékek figyelmen kívül hagyják a nagy teljesítményű elektromos szerkezetek bekapcsoláskor üzemszerűen létrejövő, gyorsan lefutó kapacitív és vagy induktív hibatranzienseket. Ezzel nagymértékben megnövelhető az energiaellátás folyamatossága.

Valójában olyan hogy S típusú áram-védőkapcsoló nem létezik, az S azt jelenti Selective. Ez egy olyan tulajdonság amivel bármelyik típus (AC, A, F, B, B+) rendelkezhet.

Ezzel egyidőben a szelektív hálózatok kialakításában is rendkívül fontos szerepet töltenek be. Sorban kapcsolt védelmi készülékek esetében a késleltetett típus, később fog megszólalni a pillanat kioldásúhoz képest, így mindig a hibához közelebbi védelmi készülék fogja a táplálást megszakítani. A háztartások esetében is van létjogosultsága, annak ellenére, hogy személyvédelmi feladatok ellátására nem alkalmazható. Megfelelő alkalmazásával a berendezés általános biztonsági színvonalát jelentősen meg lehet növelni. Például családi házak esetében főelosztót és az alelosztókat megtápláló vezeték szakaszoknak megkerülő áram védelmére kiváló.

Alkalmazási példa az “S” típusú áram-védőkapcsolóra. A berendezés hibaáram védelmét három fi-relé látja el. A késleltetett ÁVK-hoz sorban kapcsolódik a kettő másik.
A szelektív megkerülő áram védelemnek köszönhetően csak a hibához közelebb eső ÁVK szólal meg.

A fenti példában a berendezés megkerülő áram védelmét három áram-védőkapcsoló biztosítja. A szelektív típus (Rccb1) védi az épület eltérő pontjain lévő két biztosítéktáblát és a főelosztót összekötő vezetékszakaszokat. A két alelosztóban pillanatkioldású védelmi készülékek vannak telepítve 30mA hibaáram érzékenységgel (Rccb2 és Rccb3). Testzárlatos készülék csatlakozik az 2. fi-relé által védett áramkörök egyikéhez, és a földpotenciál irányában 600mA indul meg. Erre a 2. Fi-relé az IEC 61008-1 szerint előírt lekapcsolási időn belül megszólal, de a szelektív készülék nem fog lekapcsolni mert más időkorlátok vonatkoznak. A szelektivitás ebben az esetben a két készülék között 100%-os.

Az “S” jelőlésü (szelektív) verzió tulajdonságai, paraméterei:

Alapvetően a legfontosabb tulajdonsága, hogy ugyanakkora hibaáramra később fog reagálni, mint a késleltetés nélküli kivitel. Úgy van az áram és időkarakterisztika beállítva, hogy a lekapcsolás biztosan meg történjen még azelőtt, mielőtt az elektromos tűz létrejöhetne a földzárlat következményeként, de a tranziens megkerülő áramok még ne oldják ki.

Az „S” jelöléssel ellátott fi-relék semmilyen körülmények között nem alkalmazhatók személyvédelemre.

A szelektív ÁVK rendelkezik egy fontos paraméterrel, a minimum meg nem szólalási idővel. Ez azt jelenti, hogy például a névleges hibaáram érzékenységnél nem nagyobb megkerülő áram esetében, a lekapcsolás garantáltan 130ms és 500ms közötti idő tartományban fog megtörténni.

 • Névleges hibaáram érzékenység (idn) = 130ms - 500ms.
 • Névleges hibaáram érzékenység (idn) x 2 = 60ms - 200ms.
 • Névleges hibaáram érzékenység (idn) x 5 = 50ms - 150ms.
 • A megkerülőáram nagyobb vagy egyenlő mint 5A = 40ms - 150ms.

Szelektív azaz késleltett kioldású áram-védőkapcsoló egyéb tulajdonságai:

 • Minden típusnak, vagyis az AC, A, F, B és B+ típusoknak is van késleltetett (szelektív) verziója.
 • Az “S” szelektív védelmi készülékek kettő és négy pólusú kivitelben is elérhetőek.
 • Névleges hibaáram érzékenység (idn) minimum 100mA. Ettől érzékenyebb szelektív készülék nincs.
 • 8/20 µs-os névleges lökőáram elleni védettségük (lökő arám állóság) 5kA.

Fontos!: Az MSZ HD 60364-4-41 előírja, hogy minden 20A-nál nem nagyobb csatlakozó aljzat védelmére (amelyeket nem kioktatott vagy szakképzet személyek használnak) maximum 30mA hibaáram érzékenységű áram-védőkapcsolót kell alkalmazni. A szelektív verziók hibaáram érzékenysége 100mA-tól indul. Ezért fontos kihangsúlyozni azt, hogy ezek a védelmi készülékek nem nyújtanak védelmet direkt érintés ellen, azért személy védelemre nem alkalmazhatók.