Gál Dénes regisztrált villanyszerelő vállalkozó Budapest.

Tel.: 06209615317 Email: gal@megaohm.hu

Áram-védőkapcsoló (Fi-relé) működésének ellenőrzése tesztgomb használatával, és tesztáramköre.

Az áram-védőkapcsoló is olyan elektromos szerkezet, ami bármikor meghibásodhat, és ezt teheti akár teljesen észrevétlenül is, ezért működéséről rendszeresen meg kell győződni. A gyártóknak minden áram-védőkapcsoló készülékekbe kötelezően be kell építeniük egy tesztfunkciót is. Ennek a funkciónak a segítségével, egy mozdulattal meggyőződhetünk a rendeltetésszerű működésről.

A tesztgomb megnyomásával mesterségesen lehet akkora megkerülőáramot létrehozni, ami kioldja az áram-védőkapcsolót. A tesztnyomógombot mindig jól láthatóan megjelölik, többnyire T betűvel, esetleg TEST felirattal. Ez a teszt csupán funkcionálisan ellenőrzi le a védelmi készüléket, nem vizsgálja meg például a megszakítási időt és a különböző névleges paraméterek a megfelelőségét. Fontos még megemlíteni, hogy a tesztáramkör nem lehet az áram-védőkapcsoló manuális lekapcsolásának a kizárólagos eszköze.

Minden fi-relé rendelkezik tesztfunkcióval, aminek a segítségével meg lehet győződni a védelmi készülék megfelelő funkcionális működéséről.

Az áram-védőkapcsoló tesztelésének gyakorisága és az 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet:

Mivel igen fontos részét képezi a berendezésnek érintésvédelmi szempontból, ezért működését rendszeresen szükséges ellenőrizni. A rendszeres ellenőrzést a rendelet 1.4.10. pontja írja elő minden olyan háztartás esetében, ahol a berendezést áram-védőkapcsoló is védi. Háztartások esetében ez egész pontosan azt jeleni, hogy az üzemeltetőnek, legalább félévente kötelező az ÁVK funkcionális működését ellenőrizni a tesztgomb megnyomásával. Sajnos a próbáról az emberek egy része megfeledkezik, de a többségnek egyáltalán nincs is tudomása a szükségességéről.

Áram-védőkapcsoló tesztelésének folyamata és lépései:

Pár egyszerű lépésben ellenőrizhető a megfelelő működés. De néhány dologgal tisztában kell lenni. Nem kötelező a világítási áramköröket és a fix bekötéssel rendelkező fogyasztókat áram-védőkapcsolóval védeni. Vagyis meglehet, hogy a lekapcsolt állapot ellenére a lámpák továbbra is világítanak vagy például fix bekötésű elektromos bojler továbbra is működik. Ennek ellenére az esetek túlnyomó többségében a berendezés összes áramkörét védi.

Minden áram-védőkapcsoló (fi-relé) rendelkezik egy beépített tesztfunkcióval. Ennek a funkciónak a segítségével a védelmi készülék bizonyos elemei tesztelhetők házilag.
A működőképességet legalább félévente ellenőrizni kell a tesztgomb megnyomásával. A féléves periódus csak a kommunális lakó- és egyéb épületekben üzemeltetett felhasználói berendezésekre vonatkozik.

1. A tesztelés áramszünettel jár. Ezért illik szólni a családtagoknak, lakótársaknak a teszt előtt, mert nem biztos, hogy mindenki egyformán fog örülni a hirtelen jött áramszünetnek, ami a sikeres teszt elkerülhetetlen következménye.

2. A Fi-relét a biztosítéktáblában kell keresni, ami a fogyasztásmérő, vagy a bejárat környékén van a legtöbb esetben.

3. A tesztgomb megnyomására azonnal reagálnia kell. A kapcsolókarnak "OFF" vagy "0" állásba kell kerülnie. Amennyiben van visszajelző (indikátor) beépítve az zöldre vált.

4. Ha az lekapcsolt meg lehet nézni mely áramköröket védi, esetleg melyek azok az áramkörök melyek nem lettek bevonva a fi-relés hálózatba. Ezt könnyedén ellenőrizhető egy egyszerű multiméterrel, vagy bármilyen fogyasztóval (asztali lámpa, villanyborotva stb.). Az összes csatlakozóaljzatnak feszültségmentes állapotban kell lennie, ez alól a háztartások esetében nincs kivétel!

5. A visszakapcsoláshoz mindössze a kétállású kapcsolókart kell visszakapcsolni "ON” vagy "1" állásba. Ekkor az indikátor átvált pirosra, és újra feszültség alá kerül a Fi-relé által védett berendezés, vagy berendezésrész.

Mi a teendő, ha a nem reagál a tesztgomb megnyomására az ÁVK? Ha nem reagál, akkor a készülék meghibásodott.

A rendelet a meghibásodott fi-relé esetét is szabályozza a 1.4.11. pontban, ahol kötelezi a felhasználót a hibaelhárítására.

A meghibásodott védelmi készüléket azonnal az arra jogosult személlyel, villanyszerelővel cseréltetni kell.

Fi-relé tesztáramkörének a működése, és annak részei:

A legfontosabb elemei a tesztnyomógomb, és a vasmagon kívül elhelyezett, valamint két üzemi vezető közé kapcsolt ellenállás.
A tesztellenállás a vasmagon kívülre van helyezve ezért a rajta folyó áram különbséget fog képezni.

A tesztáramkör legfontosabb eleme a tesztellenállás. Ez az ellenállás két üzemi vezetőt köt össze a zárt vasmagon kívül, azaz a teszteléskor nem keletkezik testzárlat, a berendezés védővezetője nem kerül feszültség alá. A tesztgomb megnyomásakor a tesztáramkör záródik, és ekkor olyan áram fog megindulni az ellenálláson keresztül, ami megkerüli a védőkapcsolónak a vasmagját. Az ellenállást valamelyik fázis és a nullavezető közé, vagy két eltérő nemű fázis közé kapcsolják. Alapvetően az áram-védőkapcsoló működése független a hálózati feszültségtől, viszont a tesztáramkör nem független. A két üzemi vezető közé csatlakoztatott ellenálláson keresztül akkora áramnak kell tudnia megindulni amekkora kioldja a fi-relét. De ehhez az árammennyiséghez szükséges az a feszültségszint is, ami biztosítja a megfelelő mennyiségű áram áthajtását az ellenálláson.