Gál Dénes regisztrált villanyszerelő vállalkozó Budapest.

Tel.: 06209615317 Email: gal@megaohm.hu

SELV és PELV, illetve FELV törpefeszültségű rendszerek elvi működése.

Az MSZ HD 60364-4-41 háromféle törpefeszültségű (ELV) rendszert különböztet meg egymástól. A SELV és PELV, illetve a FELV törpefeszültségű rendszert. Az eltérő tulajdonságokkal rendelkező ELV rendszerek megértéséhez elsőként a mozaikszavak összetételét érdemes tisztázni.

SELV mozaikszó az angol Separated Extra-Low Voltage szavakból tevődik össze. Elválasztott/Elszigetelt extra alacsony feszültség.

PELV mozaikszó az angol Protective Extra-Low Voltage szavakból tevődik össze. Védett (földelt) extra alacsony feszültség.

Az ELV rendszerekre vonatkozó maximálisan megengedett feszültségszint:

  • Váltakozó feszültség (AC) esetében maximum 50V.
  • Egyenfeszültség (DC) esetében maximum 120V.

A törpefeszültség alkalmazásával megakadályozható az emberi szervezet számára káros érintési feszültség létrejötte.

PELV és SELV rendszerek minden helyzetben alkalmazható védelmi módok.

A SELV és a PELV esetében az EN 61558-2-6 számú szabványnak megfelelő biztonsági transzformátort lehet alkalmazni. Egyéb más tápforrást (akkumulátor, generátor, félvezetős átalakító) alkalmazása esetében a biztonsági szintnek egyenértékűnek kell lennie a biztonsági transzformátor szintjével. A SELV és PELV rendszerek vezetékeit el kell különíteni más áramkörök vezetékeitől. Ezt többféle képen is megoldható. Például más nyomvonalon vagy önálló védőcsőben vezetve. Vagy az alapszigetelésen felül szigetelő burkolattal/köpennyel elkülönítve más áramköröktől.

SELV – törpefeszültség:

A SELV áramkörök esetében alapszigetelés szükséges az aktív részek és a föld között. Továbbá a SELV áramkörökhöz tartozó testekhez tilos csatlakoztatni más áramkörökhöz tartozó védővezetőt, tilos földelni, és tilos más áramkörökhöz tartozó testekkel összekötni. A SELV áramkörök csatlakozó aljzatai és dugvillái nem rendelkezhetnek védőérintkezővel, és nem lehetnek más feszültségrendszerekkel kompatibilisek.

SELV Separated Exrta Low Voltage. Elválasztott extra alacsony feszültség, érintésvédelmi törpefeszültség.
1 Tápoldal; 2 Berendezés védővezetője; 3 Első érintésvédelmi osztályba tartozó biztonsági elválasztó transzformátor; 4 Transzformátor kisfeszültségű oldala (Secunder); 5 Az elektromos szerkezet teste és a SELV áramkör vezetékei el vannak szeparálva a földpotenciáltól;

PELV – törpefeszültség:

A PELV rendszer megfelel a SELV rendszerrel szemben támasztott összes követelménynek leszámítva azokat, amelyek a földtől való elektromos elválasztásra vonatkoznak. Az ábrán látható, hogy a transzformátor szekunder oldala, az ELV feszültségről működő fogyasztó teste, csatlakoztatva van a tápforrás védővezetőjéhez. A PELV áramkörök csatlakozó aljzatainak és dugvilláinak rendelkezniük kell védőérintkezővel, és nem lehetnek más feszültségrendszerekkel kompatibilisek.

PELV Protective Extra-Low Voltage. Földelt extra alacsony feszültség, érintésvédelmi törpefeszültség.
1 Tápoldal; 2 Berendezés védővezetője; 3 Első érintésvédelmi osztályba tartozó biztonsági elválasztó transzformátor; 4 Transzformátor kisfeszültségű oldala (Secunder); 5 PELV áramkörről táplált elektromos szerkezet; 6 A szerkezet teste csatlakozik a primer áramkör védővezetőjéhez;

FELV - Üzemitörpefeszültség:

FELV mozaikszó az angol Functional Extra-Low Voltage szavakból tevődik össze. Funkcionális extra alacsony feszültség.

Hasonlóan a SELV és PELV rendszerekhez, a FELV esetében is a névleges üzemi feszültség szintje nem lehet nagyobb AC50V-nál és DC120V-nál. Viszont ebben az esetben nem érintésvédelmi okokból van az ELV előállítva, hanem valamilyen villamos szerkezet működtetése a cél. Éppen ezért nincs is szükség arra, hogy a SELV/PELV összes követelményének megfeleljen.

A FELV – Rendszerek főbb tulajdonságai:

Nincs szükség az MSZ EN 61558 szerinti biztonsági transzformátorra, elegendő egyszerű elválasztással rendelkező kivitel is. A szekunder oldal alapvédelmet, a tápforrásnak a tápoldalon lévő feszültségszintnek megfelelő alapszigeteléssel burkolattal kell biztosítani. A FELV rendszerben a szerkezetek testeit csatlakoztatni kell a tápforrás védővezetőjéhez (ha a tápforrást a táplálás önműködő lekapcsolása védi). Amennyiben a FELV rendszer dugós csatlakozóval rendelkezik: a dugói nem férhetnek be más feszültségrendszerek aljzataiba, és más feszültségrendszerek csatlakozói nem férhetnek be a FELV-rendszerek aljzataiba. Illetve a csatlakozóaljzatoknak rendelkezniük kell védőérintkezővel.

FELV Functional Extra Low Voltage. Funkcionális törpefeszültség.
1 Tápoldal; 2 Berendezés védővezetője; 3 Első érintésvédelmi osztályba tartozó elválasztó transzformátor; 4 Transzformátor kisfeszültségű oldala (Secunder); 5 FELV áramkörről táplált elektromos szerkezet; 6 A szerkezet teste csatlakozik a primer áramkör védővezetőjéhez;

Korábban megvolt engedve autótranszformátor, illetve egyéb más olyan szerkezetek alkalmazása is, amelyek nem biztosítottak legalább egyszerű elválasztást a tápforrás és a FELV rendszer között. Amennyiben az egyszerű elválasztás nincs biztosítva, a FELV rendszer a bemeneti áramkör kibővítésének minősül.