Gál Dénes regisztrált villanyszerelő vállalkozó Budapest.

Tel.: 06209615317 Email: gal@megaohm.hu

IP Kód (IP védettség): Elektromos üzemű készülékek burkolatai által biztosított védelem mértéke.

Az IP védettség az elektromos berendezések, illetve készülékek burkolatai által nyújtott védettségi fokozatnak az osztályozására szolgáló rendszer. Ez a kódrendszer jelzi, hogy mekkora fokú védelmi értékkel rendelkezik az adott készülék, a veszélyesen aktív vagy veszélyes (nem feltétlenül csak feszültség alatt lévő) alkatrészek hozzáférhetősége és az idegen tárgyak behatolása, illetve a víz bejutása ellen.

Az IP védettségi kódrendszer karakter sorrendje, összetétele és azok jelentése:

Az IP védettség kódrendszerben használt szám és betű karakterek, illetve azok jelentése.
Az IP védelem jelentése és kódrendszer összetétele.

A kódrendszer jelölő betűi: Az IP egy mozaikszó. Az “I” az International, a “P” a Protection rövidítése.

Két számkarakter: Az első szám határozza meg a szilárd halmazállapotú idegen tárgyak behatolása elleni védelem mértékét. Ez 0-tól 6-ig terjedhet. Ha nincs meghatározva akkor azt “X” betűvel kell helyettesíteni. A második szám határozza meg a víz bejutása elleni védelem mértéket. Ez 0-tól 9-ig terjedhet. Ha nincs meghatározva akkor szintén “X” betűvel kell helyettesíteni.

További (Additional) betűk: A, B, C és D. Feltüntetése opcionális.

Kiegészítő (Supplementary) betűk: H, M, S és W. Feltüntetése opcionális.

Számos termékszabvány az IP2X szintet követeli meg, mint minimum.

Az IP védettségi fokozat első számjegye: azaz a burkolat védelmi szintje a veszélyes alkatrészekhez való hozzáférés, és szilárd idegen tárgyak bejutása ellen.

Az első számjegy megadásához kétféle szempontból kell a készülékburkolatot megvizsgálni. Az egyik szempont szerint az egyéb nem oda való tárgyak behatolása talán jobb szó bele esése, ideértve a por bejutását is. A másik az ember hozzáférhetősége a kritikus alkatrészekhez. És nem csak szabad kézzel (kézfej és ujj), hanem kézben tartott szerszámmal és vezetékkel is.

IP0X: Ez a szint semmiféle védelmet nem nyújt.

Elektromos készülék IP0X besorolással. Az IP védelmi szint nem nyújt védelmet tárgyak behatolásával szemben.

Az ábrán felvázolt két eset egyikében sincs védelem. Az a, esetben a tesztgömb ugyan nem jutna be a készülék burkolatán lévő nyílásba, de a veszélyt jelentő alkatrész annyira közel van, hogy az hozzáér. A b, esetben viszont a nyílás átmérője nagyobb, mint 50mm.


IP1X: 50 mm vagy nagyobb átmérőjű idegen szilárd tárgyak ellen véd. Az 50 mm átmérőjű, gömb alakú és szilárd anyagból készült tesztszonda teljes egészében nem hatolhat be. Továbbá megakadályozza a kézfejjel történő veszélyes részek megközelítését. Az 50 mm átmérőjű gömbszonda segítségével van tesztelve, a szonda nem érheti el az aktív részeket.

Készülék IP1X besorolással. Védelmet nyújt a 50mm-nél nagyobb tárgyak behatolása és kézfejjel történő érintés ellen.

Az ábrán teljesülnek az IP1X feltételei. Az a, esetben a gömb nem fér át a nyíláson. A b, esetben a kézfejet szimbolizálva nem lóg be annyira, hogy elérje a kritikus alkatrészeket.


IP2X: 12,5 mm vagy az annál nagyobb átmérőjű idegen szilárd tárgyak ellen véd. A 12,5mm átmérőjű, gömb alakú és szilárd anyagú tesztszonda teljes egészében nem hatolhat be. Továbbá védelmet nyújt az ujjakkal történő veszélyes részek megérintése ellen. A két csuklóval rendelkező 12mm átmérőjű 80mm hosszú teszt új, nem érintkezhet aktív alkatrészekkel.

Készülék IP2X besorolással. Védelmet nyújt a 12,5mm-nél nagyobb tárgyak behatolása és ujjal történő érintés ellen.

Amit talán rögtön észre lehet venni, hogy a tesztgömb átmérője 12,5mm de a tesztelésre használt új csak 12mm. A szilárd testek behatolását nézve mindössze annyi a feladat, hogy ne juthasson a készülék belsejébe ekkora, vagy ettől nagyobb tárgy. De ez még nem elég ahhoz, hogy a termék IP2X szintű lehessen. Ahhoz az ujj próbát is ki kell állni. És az nem csak keskenyebb 0,5mm-el hanem 80mm hosszú is és ráadásul két csuklóval is rendelkezik, azaz mozgatás közben sem érintkezhet veszélyes részegységekkel. Ezen a védelmi szinten (IP2X) mind a két feltételt teljesítenie kell a burkolatnak.


IP3X: 2,5 mm vagy annál nagyobb átmérőjű idegen szilárd tárgyak ellen véd. A 2,5mm átmérőjű szilárd anyagú és rúd alakú tesztszonda nem hatolhat be. Továbbá védelmet nyújt a szerszámokkal történő veszélyes részek hozzáérése ellen.

Készülék IP3X besorolással. Védelmet nyújt a 2,5mm-nél nagyobb tárgyak behatolása és szerszámmal történő érintés ellen.

IP4X: 1mm vagy annál nagyobb átmérőjű idegen szilárd tárgyak ellen véd. Az 1mm átmérőjű szilárd anyagú és rúd alakú tesztszonda nem hatolhat be. Továbbá védelmet nyújt a vezetékkel történő veszélyes részek hozzáérése ellen.

Készülék IP4X besorolással. Védelmet nyújt az 1mm-nél nagyobb tárgyak behatolása és vezetékkel történő érintés ellen.

IP5X: Porvédett. Noha a por behatolását nem lehet teljes mértékben megakadályozni, de olyan mennyiségben nem juthat be, ami hátrányosan befolyásolná az elektromos berendezés meghatározott működését. A működés biztonságát és eleve a biztonságot semmilyen módon sem veszélyeztetheti.

Készülék IP5X besorolással. A készülék porvédett, igaz nem teljes mértékben zárja ki port a burkolat.

IP6X: Porálló, por ellen tömített. A burkolat nem engedi át a port.

Készülék IP6X besorolással, a burkolat teljes mértékben képes megakadályozni a por bejutását a készülék belsejébe.
Amennyiben a készülék burkolatának az IP védettségi fokozatát befolyásolja a különféle tervezett felszerelési mód, akkor a gyártónak a megfelelő védettségi fokozatot meg kell adnia a szerelési / telepítési útmutatóban.

Az IP védettségi fokozat második számjegye: azaz a burkolat védelmi szintje a víz bejutása ellen.

Ha az elektronikai alkatrészeket víz éri szinte biztosra vehető, hogy azonnal súlyos mértékben károsodnak és a készülék pillanatok alatt működésképtelenné válik. De ha víz jut egy készülék belsejébe nem jelent feltétlenül azonnali károsodást. Viszont hosszútávon minden képen jelentkeznek a negatív hatások, mert felüti a fejét a korrózió, ami az egyik legnagyobb mumusa a villamosságnak. Minden gyártmánynak, legyen az bármilyen elektromos készülék rendkívül fontos paramétere a víz bejutása elleni védelem mértéke.

IPX0: A készülék nem rendelkezik semmilyen védelemmel a víz behatolásával szemben.

Az IPX0 szintű burkolat nem rendelkezik védelemmel víz behatolása ellen.

IPX1: Védelem függőleges irányból leeső vízcseppek ellen. A függőlegesen eső cseppek nem lehetnek káros hatással.

Készülék IPX1 besorolással. Védelem függőlegesen hulló víz bejutása ellen.

IPX2: Védelem a vízcseppek függőleges esése ellen, a készülék 15 fokos dőlése mellett. A készülékben nem tehetnek kárt a függőlegesen hulló vízcseppek abban az esetben sem, ha a készülék a függőlegeshez képest maximum 15 fokkal meg van döntve bármelyik irányban.

Készülék IPX2 besorolással. Védelem függőlegesen hulló víz bejutása ellen, 15 fokos döntés mellett is.

IPX3: Vízpermettől védett. A függőlegestől számítottan minden oldalra, de legfeljebb 60 fokos szögben a burkolatra permetezett víznek nem lehetnek káros hatásai.

Készülék IPX3 besorolással. Védelem vízpermet bejutása ellen a függőlegestől Max. 60 fokos szögben.

IPX4: Fröccsenő víz ellen védett minden irányból. Bármelyik irányból is fröccsen víz a szerkezetre, az nem tehet kárt benne.

Fröccsenő víz ellen védett minden irányból. Bármelyik irányból is fröccsen víz a szerkezetre, az nem tehet kárt benne.

IPX5: Vízsugarak ellen védett. A bármilyen irányból érkező vízsugárnak nem lehetnek negatív hatásai.

Készülék IPX5 besorolással. Vízsugár ellen védett minden irányból.

IPX6: Védett erős vízsugár ellen. Az erőteljes vízsugárnak bármilyen irányból is érkezik nem lehetnek káros hatásai.

Készülék IPX6 besorolással. Erős vízsugár ellen védett minden irányból.

IPX7: Vízbe merítés ellen védett. Nem szabad víznek behatolnia, ha a készüléket a megadott nyomáson és időintervallumban (ideiglenesen) víz alámerítik.

Vízbe merítés ellen védett IPX7.

IPX8: Védett a folyamatos vízbe merítés káros hatásaitól. A készülék gyakorlatilag vízálló a teljes élettartama alatt.

Készülék IPX8 besorolással, tartósan vízbe meríthető.

IPX9: Magas nyomású és magas hőmérsékletű vízsugár ellen védett.

Készülék IPX9 besorolással.

A veszélyes alkatrészekhez való hozzáférés jelzése További (Additional) betűvel.

A További (Additional) betű jelzi a személyek védelmének fokozatát a veszélyes alkatrészekhez való hozzáférés ellen. Akkor szokták általában feltüntetni, ha az első numerikus karaktert X helyettesíti. Vagy ha a védelmi szint nagyobb, mint amit az első szám jelöl meg. Magasabb fokú védelmet biztosíthatnak személyek hozzányúlása ellen például akadályok, a burkolaton lévő nyílások alakja, illetve speciális kialakítása, vagy készülék házán belüli kellően nagy távolságok. De nem kötelező feltüntetni.

A Betű: Védelem kézfejjel történő hozzányúlás ellen. Az 50 mm átmérőjű kézfejnek megfelelő távolsággal kell rendelkeznie a veszélyes alkatrészektől (a távolság nincs meghatározva). A megadott átmérőből látszik, hogy nem kisgyermek kezét feltételezik a szabványalkotók.

B Betű: Védelem újjal történő hozzányúlás ellen. A 12 mm átmérőjű két csuklóval rendelkező 80mm hosszú tesztujjnak megfelelő távolsággal kell rendelkeznie a veszélyes alkatrészektől.

C Betű: Védelem szerszámmal történő hozzányúlás ellen. A 2,5mm átmérőjű szerszámnak 100mm hosszan megfelelő távolsággal kell rendelkeznie a veszélyes alkatrészektől.

D Betű: Védelem vezetékkel történő hozzányúlás ellen. Az 1,0 mm átmérőjű vezetéknek 100mm hosszan megfelelő távolsággal kell rendelkeznie a veszélyes alkatrészektől.

Néhány példa a További (Additional) betűk alkalmazására:

IPXXA vagy IP0XA: A készülék burkolatán a nyílás nem akadályozza meg a 50mm átmérőjű tesztszonda bejutását. Ezért az első számjegy nulla. Viszont az aktív alkatrészhez való hozzáférést egy akadály a házon belül meggátolja. Ezért a valójában a védelmi szint nagyobb, mint amit az első számjegy megad, és ez “A” betűvel van jelezve.

Példaszituáció az IPXXA és az IP0XA védelmi szintre.

IPXXB vagy IP1XB: Az első esetben (ábra a, pont) burkolaton 16mm átmérőjű a nyílás, ami az jelenti, hogy az első számjegy 1 mert ebbe a nyílásba a 12,5mm-es tesztszonda, és az emberi ujj is belefér. Viszont egy védőakadály meggátolja a veszélyes alkatrészhez való hozzáférést ezért a védelem nagyobb mint egy. Ezért “B” betűvel van jelezve. A második esetben (ábra b, pont) is az első számjegy maximum 1 lehet a nyílás átmérője miatt. Viszont a kritikus alkatrészek akkora távolságra vannak, hogy a tesztujj semmilyen körülmények között nem ér hozzájuk. Ebben az esetben is a védelem szintje nagyobb, mint amit az első számjegy megad.

Példaszituáció az IPXXB és az IP1XB védelmi szintre.

IPXXC vagy IP2XC: A készülék burkolata nem akadályozza meg a 2,5mm átmérőjű tesztrúd bejutását, ezért az IP védelmi szint első számjegye kettes. Viszont az akadály a szerszámmal történő érintést meggátolja, ami azt jeleni, hogy a védelmi szint a jelöltnél nagyobb, és ez C betűvel van jelezve.

Példaszituáció az IPXXC és az IP2XC védelmi szintre.

IPXXD vagy IP1XD: A készülék burkolatán lévő 19mm átmérőjű nyílás miatt az IP védelmi szint első számjegye nem lehet nagyobb mint egy. Viszont az 1mm átmérővel rendelkező és 100mm hosszú tesztszonda semmilyen módon nem éri el az alkalmazott távolságok miatt az aktív alkatrészeket, azaz vezetékkel nem lehet elérni. Ezért az Additional betű az “D”.

Példaszituáció az IPXXD és az IP1XD védelmi szintre.
Látható, hogy összességében az IP kód rendszer háromféle szempont szerint vizsgálja egy készüléknek a burkolatát: Idegen tárgyak bejutása, veszélyes alkatrészekhez történő hozzáérés (kézfej, ujj, szerszám, vezeték), illetve a víz bejutása elleni védelem szint.

Kiegészítő (Supplementary) betűk:

H Betű: Nagyfeszültségű berendezések.

M Betű: A készülék meg van vizsgálva a víz bejutása, és a víz káros hatásainak a szempontjából működés közben. Azaz miközben a mozgó, forgó alkatrészek mozgásban vannak. Az M a motion angol szó rövidítése, ami azt jelenti, hogy mozgás.

S Betű: A készülék meg van vizsgálva a víz bejutása, és a víz káros hatásainak a szempontjából nyugalmi állapotban. Azaz miközben a mozgó, forgó alkatrészek nem mozognak. Az S a standstill angol szó rövidítése, ami azt jelenti, hogy mozdulatlanság.

W Betű: A készülék meghatározott időjárási körülmények között alkalmazható és kiegészítő védőszerkezettel rendelkezik.

Fontos: Az S és M betűk hiánya azt jelenti, hogy a védelem mértéke nem függ attól, hogy a berendezés egyes részei mozgásban vannak-e vagy sem. Ehhez szükség lehet a vizsgálatok elvégzésére mindkét esetben. Azonban a fenti feltételek egyikének való megfelelést megállapító teszt általában elegendő, feltéve, hogy a másik állapotban levő vizsgálat nyilvánvalóan teljesül.

Ha egynél több kiegészítő betű van megadva, akkor az ábécé sorrendben kell feltüntetni azokat.

Az IP védettség kódrendszer feltüntetési lehetőségei példákkal:

IP44 – Nincsenek (Additional/Supplementary) betűk megadva.

IPX4 – Az első numerikus karakter el van hagyva.

IP4X – Második numerikus karakter el van hagyva.

IP20C – További (Additional) betű is meg van adva.

IPXXC – Numerikus karakterek el vannak hagyva, csak további (Additional) betű van meg adva.

IPX2C – Az első numerikus karakter el van hagyva, és további (Additional) betű meg van adva.

IP2XC – Második numerikus karakter el van hagyva, és további (Additional) betű meg van adva.

IP44S – A numerikus karakterek mellett a kiegészítő (Supplementary) betű is meg van adva.

IP22CM – Numerikus karakterek és betűk is (Additional/Supplementary) meg vannak adva.

Egy keringtető szivattyú típustáblája, amin az IP védelmi besorolása fel van tüntetve (IPX2D).
A keringtető szivattyú IP besorolása IPX2D. A szilárd tárgyak behatolása elleni védelem X betűvel van helyettesítve. A függőlegesen csepegő víz behatolása ellen védett 15 fokos döntés mellett is. Továbbá a személyek hozzányúlása ellen védett minden fokozatban (Additional Letter D).
Egy villanybojler típustáblája, amin az IP védelmi besorolása fel van tüntetve (IPX4).
A villanybojler IP besorolása IPX4. A szilárd tárgyak behatolása elleni védelem X betűvel van helyettesítve. Fröccsenő víz ellen védett minden lehetséges irányból.