Gál Dénes regisztrált villanyszerelő vállalkozó Budapest.

Tel.: 06209615317 Email: gal@megaohm.hu

A világítási kapcsolók (egy, kettő és hárompólusú kapcsoló, csillárkapcsoló, alternatív és kettős alternatív kapcsoló, keresztkapcsoló) bekötése, és csoportosításuk funkció szerint.

A világítási áramköröknek mindig is fontos és nélkülözhetetlen elemét képezték a világításkapcsolók. Rendkívül egyszerű a művelet. A villanykapcsoló billentyűjét megnyomva világit a lámpa, ismét megnyomva kialszik a fény. Ez a művelet számtalan alkalommal ismétlődik nap mint nap az otthonokban és a munkahelyeken egyaránt. De a világítási áramkör kialakítása nem mindig ennyire egyszerű.

Amennyiben kifejezetten csak egybizonyos típusú villanykapcsoló bekötése és működése iránt érdeklődik, kattintson vagy koppintson annak a kapcsolónak típusjelzésére és a cikkben oda fog ugrani. De végig is olvashatja a teljes cikket kb.: 10 - 15 percet vesz igénybe.

Világításkapcsoló 101
Világításkapcsoló 102
Világításkapcsoló 103
Világításkapcsoló 105

Világításkapcsoló 106
Világításkapcsoló 106+6
Világításkapcsoló 107

Először is fontos, hogy az adott feladatra mindig a megfelelő funkcióval rendelkező lámpakapcsoló legyen megválasztva. Például gyakran válik szükségessé, hogy ugyanaz a fényforrás két helyről legyen kapcsolható. Ilyen esetben már két ilyen célt szolgáló kapcsolón, váltókapcsolón kell átvezetni a fényforrás táplálását. De mi van akkor, ha ezt a fényforrást már három, esetleg több helyről szeretnék kapcsolni? Természetesen lehetséges, ekkor már a kapcsolók nehézfiújára a keresztkapcsolóra van szükség, amit tetszőleges számban lehet a két váltókapcsoló közéiktatni.

Minden villanykapcsoló legfontosabb technikai tulajdonsága a kapcsolási funkció. A világítási áramkör megtervezésekor fog eldőlni, hogy az adott kapcsolókészüléknek milyen kapcsolási funkciót kell tudnia ellátni. A 7 leginkább elterjedt villanykapcsoló az egypólusú, kétpólusú, hárompólusú, két áramkörös (csillár), váltó, kettős váltó és a keresztkapcsoló. Gyakorlatilag ezekkel a funkciókkal bármilyen világítási kapcsolás megoldható.

Villanykapcsolók csoportosítása fontosabb paramétereik, szerelés módjuk és védettségi fokozatuk szerint:

A villanykapcsolók megválasztását a funkció mellett, még három technikai tényező határozza meg:

  • Névleges értékek: A háztartások villanykapcsolóinak a legtöbb esetben a névleges feszültségük 230V, és névleges áramuk 10A.
  • Védettségi fokozat: A villanykapcsolók is rendelkeznek IP védettség besorolással. Fontos, hogy összhangban legyen IP védelmi szint azzal a környezettel ahova telepítve lesz.
  • Szerelési mód: Szerelési mód szerint süllyesztett, illetve falon kívüli.

Villanykapcsolók és a Design: Mostanra a kapcsoló funkciója és ára mellett a megjelenése is olyan fontos tényezővé vált, ami nagy mértékben befolyásolja a szerelvény család megválasztását. A kínálat mára zavarba ejtően nagy lett. Nem csak a szín, de a design, burkolat anyaga és a dekorációs elemek variálhatóságának a szempontjából is. Számos gyártó számtalan típust kínál a belépőszíntől egészen az olyan személyre szabható prémium minőségű világításkapcsolókig, amelyeknek az árcéduláján már bőven 5 számjegyű összeg szerepel.

Egypólusú kapcsoló 101-es (egysarkú villanykapcsoló) bekötése és működése.

Az egypólusú kapcsoló a villanyszerelés területén a legegyszerűbb és a legalapvetőbb kapcsolótípus. Szinte lehetetlen olyan elektromos hálózattal találkozni, ahol legalább egy 101-es kapcsoló ne lenne beépítve. Egy vagy több lámpa ki és bekapcsolását lehet megvalósítani. Az egypólusú kapcsoló az áramkör fázisvezetőjét szakítja meg, illetve zárja. Tehát a fényforráshoz vagy fényforrásokhoz menő fázisvezető van a kapcsolón átvezetve. Egy billentyűvel rendelkezik, és a fogyasztókat egy kapcsolási helyről lehet működtetni.

A kapcsolótípus megnevezései: 101-es kapcsoló, egypólusú kapcsoló, egysarkú kapcsoló.

Egypólusú kapcsoló (101-es) más néven egysarkú kapcsoló bekötése, működési elve és jele. Példa az egypólusú kapcsoló működésére és bekötésére.
Egy vagy több fogyasztó egyszerű be és ki kapcsolása végezhető el az egysarkú kapcsolóval.

Olyan helyiségek világításának a kapcsolására alkalmazható elsősorban melyek egy bejárattal rendelkeznek, mint például WC, tároló, gardrób. De ezen kívül még számos esetben nagyszerűen használható olyan helyi fényforrások kapcsolására, mint például az ebédlőasztal világítása, konyhai előkészítő pult vagy éppen dekor tárgyak megvilágítása.

Vissza a cikk elejéhez

Kétpólusú kapcsoló 102-es (kétsarkú villanykapcsoló) bekötése és működése.

A kétpólusú kapcsolóval egy vagy több fényforrás ki és bekapcsolását lehet megvalósítani, hasonlóan az egypólusú kivitelhez. De a fontos különbség a két kapcsolótípus között, hogy a kétsarkú kapcsoló a fázisvezető mellett a nullavezetőt is megszakítja. Tehát a 102-es kapcsolón mind a két üzemi vezetőt át kell vezetni. A kétsarkú kapcsoló egy billentyűvel rendelkezik és a fényforrások le és felkapcsolása egy helyről történik.

A kapcsolótípus megnevezései: 102-es kapcsoló, kétpólusú kapcsoló, kétsarkú kapcsoló.

Kétpólusú kapcsoló (102-es) más néven kétsarkú kapcsoló bekötése, működési elve és jele. Példa az kétpólusú kapcsoló működésére és bekötésére.
Kétpólusú kapcsoló olyan helységek világítási kapcsolója, ahol a nullavezető megszakítása is elő van írva.

A kétsarkú kapcsoló a fázisvezető mellett a nullavezetőt is kapcsolja. Nedves, időszakosan nedves helyiségek világításának a kapcsolására alkalmazzuk. Bizonyos esetekben fontos érintésvédelmi előírás. Háztartások esetében nem kötelező az alkalmazása.

Vissza a cikk elejéhez

Hárompólusú kapcsoló 103-as (háromsarkú villanykapcsoló) bekötése és működése.

A háromsarkú kapcsoló olyan háromfázisú hálózatok világításkapcsolója, ahol a helyiség fényforrásainak a táplálása háromfázisra van elosztva. A 103-as kapcsolóval az L1 L2 és L3 fázison lévő fényforrások egyszerre kapcsolhatok. A kapcsoló egy billentyűvel rendelkezik. A háromsarkú kapcsolón mind a három fázis át van vezetve, ezért a névleges üzemi feszültsége szemben a többi kapcsolóval 400V.

A kapcsolótípus megnevezései: 103-as kapcsoló, hárompólusú kapcsoló, háromsarkú kapcsoló.

Hárompólusú kapcsoló (103-as) más néven háromsarkú kapcsoló bekötése, működési elve és jele. Példa a hárompólusú kapcsoló működésére és bekötésére.
Háromsarkú kapcsoló mind a három fázisvezetőt kapcsolja egyidejűleg.

A háromsarkú kapcsoló (103-as kapcsoló) elsősorban az ipari létesítmények és műhelyek világítási kapcsolója. Az olyan üzemi helyiségek ahol forgómozgást végző elektromos gépen dolgoznak, mint például a körfűrész vagy esztergagép, és a világítást fénycső biztosítja, szükséges a munkaterületet megvilágító fénycsöves lámpatestek tápellátását háromfázisra elosztani. Csak ezzel kerülhető el, hogy a rendkívül balesetveszélyes stroboszkóphatás kialakulhasson.

Vissza a cikk elejéhez

Kétáramkörös 105-ös kapcsoló bekötése és jelölése:

A két áramkörös kapcsolóval két különböző áramkör kapcsolható egy helyről. A kapcsoló a fázisvezetőt osztja el két felé, így gyakorlatilag két egysarkú kapcsolóként funkcionál egy szerelvény dobozban. Tehát a kapcsolóval két áramkört lehet egy helyről működtetni külön-külön, vagy akár egyszerre a kettőt. A két áramkörös kapcsoló két egymástól függetlenül működő billentyűvel rendelkezik. Az épületvillamosság területén számos esetben, és sok oldalúan alkalmazható a két áramkörös kapcsoló. Az elnevezéséből már sejthető, hogy remekül alkalmazható csillárok fényforrásainak két áramkörre való elosztására. Jelen esetben az egyik billentyű 2 izzót, míg a másik 3 izzót működtet.

A kapcsolótípus megnevezései: 105-ös kapcsoló, két áramkörös kapcsoló, csillárkapcsoló.

Két áramkörös kapcsoló, azaz 105-ös csillárkapcsoló kapcsoló jelölése, bekötése és bekötési rajza.
Tipikus példa az öt izzóval rendelkező csillár fényforrásainak az elosztása két áramkörös, más szóval csillárkapcsolóval.

A csillárkapcsoló két egypólusú kapcsolót egyesít egy kapcsoló szerelvényben, ezzel kompakt kialakítást tesz lehetővé.

Bekötési példa a két áramkörös (105) kapcsolóra:

Az ágy felett két olvasólámpa lett kiépítve, melyeket egymástól függetlenül lehet kapcsolni, egyetlen két áramkörös kapcsolóval.
Két egypólusú kapcsoló helyett egy darab két áramkörös kapcsoló kapcsolja egymástól függetlenül a két olvasólámpát.

Természetesen nem csak csillárok kapcsolására használható. Mindenhol remekül alkalmazható, ahol két egypólusú kapcsoló kerülne egymás mellé. A két olvasólámpa külön-külön kapcsolható egyetlen két áramkörös kapcsolóval. Ellenkező esetben két egy sarkú kapcsoló beépítése lenne szükséges.

Vissza a cikk elejéhez

Váltókapcsoló 106-os (alternatív kapcsoló) bekötése és működése.

Az épületvillamosság területén az alternatív kapcsolások rendkívül hasznosak, egyben nélkülözhetetlenek. Gyakran válik szükségessé, hogy egy adott helyiség világítása, vagy bármilyen fényforrás két helyről legyen kapcsolható. Jellemzően ilyen helynek minősülnek a folyosók, előszobák, feljárók és a két bejárattal rendelkező helységek. Az alternatív kapcsolás kialakításához minden esetben két váltókapcsolóra van szükség. Az alternatív kapcsoló egy billentyűvel és egy váltóérintkezővel rendelkezik.

Váltókapcsoló más néven alternatív (106-os) kapcsoló bekötése, működési elve és jele. Példák a váltókapcsoló működésére és bekötésére.
Az alternatív kapcsolás kialakításához két alternatív, más néven váltókapcsolóra van szükség.

A kapcsolótípus megnevezései: Váltókapcsoló, alternatív kapcsoló, 106-os kapcsoló.

Bekötési példa a 106-os alternatív kapcsolóra:

A feljárót megvilágító lámpa a lépcsősor aljánál és tetejénél is le, illetve fel kapcsolható.
A lépcsősor világítását egy fényforrás biztosítja. A lámpát két alternatív kapcsolóval lehet működtetni. Az egyik váltókapcsoló a lépcsősor alján lett elhelyezve, a párja a lépcsősor tetején.

Az alsó szintről indulva a lámpa felkapcsolható az alternatív kapcsolás lenti kapcsolójával. Az emeleten ugyan ez a fényforrás lekapcsolható a fent elhelyezett váltókapcsolóval. Fentről haladva lefelé ugyan úgy működik a kapcsolás. Fent felkapcsolható a lámpa és lent természetesen lekapcsolható.

Vissza a cikk elejéhez

Dupla váltókapcsoló más néven Kettős alternatív kapcsoló (106+6) bekötése, működési elve és jele.

Két alternatív kapcsolót egyesít egy kapcsoló szerelvényben. Ez a kapcsolótípus két billentyűvel rendelkezik, és két egymástól függetlenül működő váltóérintkezőt tartalmaz, ezért két alternatív világítási áramkör kapcsolható. Tehát hely és telepítési idő takarítható meg, egyben észszerűbb kialakítást lehet megvalósítani ezzel a kapcsolóval. Működési elve azonos a szimpla alternatív kapcsolóéval.

A kapcsolótípus megnevezései: Dupla alternatív, kettős alternatív, kettős váltókapcsoló, dupla váltókapcsoló és 106+6-os kapcsoló.

Kettős alternatív más néven dupla váltókapcsoló bekötése, jelölése és kapcsolási rajza.
A kettős alternatív kapcsolóhoz hat vezeték csatlakozik.

Bekötési példa a kettős alternatív (106+6) kapcsolóra I.:

A lépcsősor és a felső szinten lévő folyosó megvilágítását két egymástól függetlenül működő lámpa biztosítja. A lépcső alján egy szimpla alternatív, a lépcső tetején kettős alternatív és a folyosó végén szintén egy szimpla alternatív kapcsoló található. Lentről haladva a kapcsolóval kapcsolható fel a lépcsőt megvilágító lámpa. A kettős alternatív kapcsoló bal oldali billentyűjével ugyanez a lámpa lekapcsolható, és a jobb oldali billentyűjével a folyosó világítását kapcsoljuk fel, amit a folyosó végén lévő szimpla alternatív kapcsolóval kapcsolható le.

Lépcsősor és folyosó világítás 1 darab kettős alternatív kapcsoló bekötésével, és 2 darab szimpla alternatív kapcsoló bekötésével van megoldva.
A kettős alternatív kapcsoló segítségével helytakarékosan megoldható, hogy a lépcsősor és a folyosó világítása külön-külön legyen kapcsolható alternatív kapcsolásban.

Bekötési példa a kettős alternatív (106+6) kapcsolóra II.:

Ez a kapcsolótípus sokoldalúan felhasználható. Az alábbi példában a feljáró tetején lévő kettős váltókapcsoló egyik fele alternatív kapcsolóként, és a másik fele egypólusú kapcsolóként van használva. A baloldali billentyűvel a lépcsősor világítása kapcsolható alternatív kapcsolásban a lenti váltókapcsolóval, a jobb oldali billentyűvel a fent lévő kis tárolónak a világítását lehet kapcsolni. Ebben az esetben összesen két szerelvény, egy alternatív, és egy egysarkú kapcsoló lett kiváltva egy darab kettős alternatív kapcsolóval.

Kettős alternatív kapcsoló egyik fele alternatív kapcsolóként és a másik vele egypólusú kapcsolóként van bekötve.
A példában a kettős váltókapcsoló egyik váltóérintkezője egypólusú kapcsolóként van bekötve.
Vissza a cikk elejéhez

Keresztkapcsoló (107) bekötése és működési elve és jele.

Gyakran szükséges, hogy egy helység világítása kettőnél több helyről legyen kapcsolható. Ez az igény keresztkapcsolóval oldható meg. A keresztkapcsolót vagy keresztkapcsolókat mindig két alternatív kapcsoló közé kell beiktatni. Két alternatív kapcsoló közé elvben bármennyi keresztkapcsoló beépíthető függően az igényektől. Bár a gyakorlatban 2-3 darabnál több keresztkapcsoló beépítése már nem gazdaságos a szükséges vezeték mennyiség miatt. És gyakran összetett feladatot is jelent, különösen akkor, ha valamelyik 107-es kapcsolónál elkötés történik. Azokban az esetekben, ahol sok keresztkapcsolóra van szükség, már célszerű a kapcsolást impulse relével megoldani.

Keresztkapcsoló (107-es kapcsoló) bekötése, jelölése és kapcsolási rajza.
A keresztkapcsoló igazi nehézfiú a világításkapcsolók között.

Keresztkapcsoló (107) működési elve:

A keresztkapcsoló egy billentyűvel rendelkezik, és két váltóérintkezőt tartalmaz melyek a kapcsolón belül gyárilag össze vannak kötve egymással, tehát a két váltóérintkező kapcsoláskor, együtt működik. A 107-es kapcsoló az alternatív kapcsolók között lévő két alternatív szálat cseréli meg. A keresztkapcsolóhoz négy vezeték csatlakozik.

(I.) Blokkvázlat a két alternatív kapcsolóról és a közéjük iktatott keresztkapcsolóról.
Keresztkapcsoló a jelenlegi állapotában megszakítja a lámpát tápláló áramkört.
(II.) Blokkvázlat a két alternatív kapcsolóról és a közéjük iktatott keresztkapcsolóról.
Keresztkapcsoló a jelenlegi állapotában zárja a lámpát tápláló áramkört.

Bekötési példa a keresztkapcsolóra (107):

Lámpák három helyről kapcsolhatok. Két darab alternatív kapcsolóval (váltókapcsoló), és egy keresztkapcsolóval.
Szakmai körökben gyakran hallani ezt a kifejezést: egyszerű, mint egy keresztkapcsoló bekötése.

A lépcsősor és a felső szint folyosójának a megvilágítását két együtt világító fényforrás biztosítja. Ez a két fényforrás jelen esetben három helyről kapcsolható. Mind a három kapcsolóval le és fel kapcsolhatók a lámpák. A jelenlegi kapcsoláshoz összesen három kapcsolóra van szükség: két váltókapcsolóra (alternatív kapcsoló) és egy közéjük iktatott keresztkapcsolóra.

Vissza a cikk elejéhez