A világítási kapcsolók (egy, kettő és három pólusú kapcsoló, csillárkapcsoló, alternatív és kettős alternatív kapcsoló, keresztkapcsoló) bekötése, és csoportosításuk funkció szerint.

A világítási áramköröknek mindig is fontos és nélkülözhetetlen elemét képezték a világítás kapcsolók. Rendkívül egyszerű a művelet. A villanykapcsoló billentyűjét megnyomva világit a lámpa, ismét megnyomva kialszik a fény. Ez a művelet számos alkalommal ismétlődik nap mint nap az otthonokban és a munkahelyeken egyaránt. De a világítási áramkör kialakítása nem mindig ennyire egyszerű.

Amennyiben kifejezetten csak egy típusú villanykapcsoló bekötése és működése iránt érdeklődik, kattintson vagy koppintson annak a kapcsolónak típus jelzésére és a cikkben oda fog ugrani. De végig is olvashatja a teljes cikket kb.: 10 - 15 percet vesz igénybe.

Világítás kapcsoló 101
Világítás kapcsoló 102
Világítás kapcsoló 103
Világítás kapcsoló 105

Világítás kapcsoló 106
Világítás kapcsoló 106+6
Világítás kapcsoló 107

Először is fontos, hogy az adott feladatra mindig a megfelelő funkcióval rendelkező lámpa kapcsoló legyen megválasztva. Például gyakran válik szükségessé, hogy ugyanaz a fényforrás két helyről legyen kapcsolható. Ilyen esetben már két ilyen célt szolgáló kapcsolón, váltókapcsolón átvezetni a fényforrás táplálását. De mi van akkor, ha ezt a fényforrást már három, esetleg több helyről szeretnék kapcsolni? Természetesen lehetséges, ekkor már a kapcsolók nehézfiújára a keresztkapcsolóra van szükség, amit tetszőleges számban lehet a két váltókapcsoló közé iktatni.

Minden villanykapcsoló legfontosabb technikai tulajdonsága a kapcsolási funkció. A világítási áramkör megtervezésekor fog eldőlni, hogy az adott kapcsolókészüléknek milyen kapcsolási funkciót kell tudnia ellátni. A 7 leginkább elterjedt villanykapcsoló az egypólusú, kétpólusú, hárompólusú, két áramkörös (csillár), váltó, kettős váltó és a keresztkapcsoló. Gyakorlatilag ezekkel a funkciókkal bármilyen világítási kapcsolás megoldható.

Villanykapcsolók fontosabb paraméterei szerelés módja és védettségi fokozat szerint:

A villanykapcsolók megválasztását a funkció mellett, még három technikai tényező határozza meg:

  • Névleges értékek: A háztartások villanykapcsolóinak a legtöbb esetben a névleges feszültségük 230V, és névleges áramuk 10A.
  • Védettségi fokozat: A villanykapcsolók is rendelkeznek IP védettség besorolással. Fontos, hogy összhangban legyen IP védelmi szint azzal a környezettel ahova telepítve lesz.
  • Szerelési mód: Szerelési mód szerint süllyesztett, illetve falon kívüli.

Villanykapcsolók és a Design: Mostanra a kapcsoló funkciója és ára mellett a megjelenése is olyan fontos tényezővé vált, ami nagy mértékben befolyásolja a szerelvény család megválasztását. A kínálat mára zavarba ejtően nagy lett nem csak a szín, de a design, burkolat anyaga és a dekorációs elemek variálhatóságának a szempontjából is. Számos gyártó számtalan típust kínál a belépő színtől egészen az olyan személyre szabható prémium minőségű világítás kapcsolókig, amelyeknek az árcéduláján már 5 számjegyű összeg szerepel.

Egypólusú kapcsoló 101-es (egysarkú villanykapcsoló) bekötése és működése.

Az egypólusú kapcsoló a villanyszerelés területén a legegyszerűbb és a legalapvetőbb kapcsoló típus. Szinte lehetetlen olyan elektromos hálózattal találkozni, ahol legalább egy 101-es kapcsoló ne lenne be építve. Egy vagy több lámpa ki és bekapcsolását lehet megvalósítani. Az egypólusú kapcsoló az áramkör fázis vezetőjét szakítja meg, illetve zárja. Tehát a fényforráshoz vagy fényforrásokhoz menő fázisvezető van a kapcsolón átvezetve. Egy billentyűvel rendelkezik, és a fogyasztókat egy kapcsolási helyről lehet működtetni.

A kapcsoló típus megnevezései: 101-es kapcsoló, egypólusú kapcsoló, egysarkú kapcsoló.

Egypólusú kapcsoló (101-es) más néven egysarkú kapcsoló bekötése, működési elve és jele. Példa az egypólusú kapcsoló működésére és bekötésére.
Egy vagy több fogyasztó egyszerű be és ki kapcsolása végezhető el az egysarkú kapcsolóval.

Olyan helyiségek világításának a kapcsolására alkalmazható elsősorban melyek egy bejárattal rendelkeznek, mint például WC, tároló, gardrób. De ezen kívül még számos esetben nagyszerűen használható olyan helyi fényforrások kapcsolására, mint például az ebédlőasztal világítása, konyhai előkészítő pult vagy éppen Dekor tárgyak meg világítása.

Vissza a cikk elejéhez

Kétpólusú kapcsoló 102-es (kétsarkú villanykapcsoló) bekötése és működése.

A kétpólusú kapcsolóval egy vagy több fényforrás ki és bekapcsolását lehet megvalósítani, hasonlóan az egy pólusú kivitelhez. De a fontos különbség a két kapcsoló típus között, hogy a kétsarkú kapcsoló a fázisvezető mellett a nulla vezetőt is megszakítja. Tehát a 102-es kapcsolón mind a két üzemi vezetőt át kell vezetni. A kétsarkú kapcsoló egy billentyűvel rendelkezik és a fényforrások le és felkapcsolása egy helyről történik.

A kapcsoló típus megnevezései: 102-es kapcsoló, kétpólusú kapcsoló, kétsarkú kapcsoló.

Kétpólusú kapcsoló (102-es) más néven kétsarkú kapcsoló bekötése, működési elve és jele. Példa az kétpólusú kapcsoló működésére és bekötésére.
Kétpólusú kapcsoló olyan helységek világítási kapcsolója, ahol a nulla vezető megszakítása is elő van írva.

A kétsarkú kapcsoló a fázisvezető mellett a nulla vezetőt is kapcsolja. Nedves, időszakosan nedves helyiségek világításának a kapcsolására alkalmazzuk. Bizonyos esetekben fontos érintésvédelmi előírás. Háztartások esetében nem kötelező az alkalmazása.

Vissza a cikk elejéhez

Hárompólusú kapcsoló 103-as (háromsarkú villanykapcsoló) bekötése és működése.

A háromsarkú kapcsoló olyan háromfázisú hálózatok világítás kapcsolója, ahol a helyiség fényforrásainak a táplálása három fázisra van elosztva. A 103-as kapcsolóval az L1 L2 és L3 fázison lévő fényforrások egyszerre kapcsolhatok. A kapcsoló egy billentyűvel rendelkezik. A háromsarkú kapcsolón mind a három fázis át van vezetve, ezért a névleges üzemi feszültsége szemben a többi kapcsolóval 400V.

A kapcsoló típus megnevezései: 103-as kapcsoló, hárompólusú kapcsoló, háromsarkú kapcsoló.

Hárompólusú kapcsoló (103-as) más néven háromsarkú kapcsoló bekötése, működési elve és jele. Példa a hárompólusú kapcsoló működésére és bekötésére.
Háromsarkú kapcsoló mind a három fázisvezetőt kapcsolja egyidejűleg.

A háromsarkú kapcsoló (103-as kapcsoló) elsősorban az ipari létesítmények és műhelyek világítási kapcsolója. Az olyan üzemi helyiségek ahol forgó mozgást végző elektromos gépen dolgoznak, mint például a körfűrész vagy eszterga gép, és a világítást fénycső biztosítja, szükséges a munkaterületet megvilágító fénycsöves lámpatestek tápellátását három fázisra elosztani. Csak ezzel kerülhető el, hogy a rendkívül balesetveszélyes stroboszkóp hatás kialakulhasson.

Vissza a cikk elejéhez

Két áramkörös 105-ös kapcsoló bekötése és jelölése:

A két áramkörös kapcsolóval két különböző áramkör kapcsolható egy helyről. A kapcsoló a fázis vezetőt osztja el két felé, így gyakorlatilag két egysarkú kapcsolóként funkcionál egy szerelvény dobozban. Tehát a kapcsolóval két áramkört lehet egy helyről működtetni külön-külön, vagy akár egyszerre a kettőt. A két áramkörös kapcsoló két egymástól függetlenül működő billentyűvel rendelkezik. Az épületvillamosság területén számos esetben, és sok oldalúan alkalmazható a két áramkörös kapcsoló. Az elnevezéséből már sejthető, hogy remekül alkalmazható csillárok fényforrásainak két áramkörre való elosztására. Jelen esetben az egyik billentyű 2 izzót, míg a másik 3 izzót működtet.

A kapcsoló típus megnevezései: 105-ös kapcsoló, két áramkörös kapcsoló, csillárkapcsoló.

Két áramkörös kapcsoló, azaz 105-ös csillárkapcsoló kapcsoló jelölése, bekötése és bekötési rajza.
Tipikus példa az öt izzóval rendelkező csillár fényforrásainak az elosztása két áramkörös, más szóval csillárkapcsolóval.

A csillárkapcsoló két egypólusú kapcsolót egyesít egy kapcsoló szerelvényben, ezzel kompakt kialakítást tesz lehetővé.

Bekötési példa a két áramkörös (105) kapcsolóra:

Az ágy felett két olvasólámpa lett kiépítve, melyeket egymástól függetlenül lehet kapcsolni, egyetlen két áramkörös kapcsolóval.
Két egypólusú kapcsoló helyett egy darab két áramkörös kapcsoló kapcsolja egymástól függetlenül a két olvasólámpát.

Természetesen nem csak csillárok kapcsolására használható. Mindenhol remekül alkalmazható, ahol két egypólusú kapcsoló kerülne egymás mellé. A két olvasólámpa külön-külön kapcsolható egyetlen két áramkörös kapcsolóval. Ellenkező esetben két egy sarkú kapcsoló beépítése lenne szükséges.

Vissza a cikk elejéhez

Váltókapcsoló 106-os (alternatív kapcsoló) bekötése és működése.

Az épületvillamosság területén az alternatív kapcsolások rendkívül hasznosak, egyben nélkülözhetetlenek. Gyakran válik szükségessé, hogy egy adott helyiség világítása, vagy bármilyen fényforrás két helyről legyen kapcsolható. Jellemzően ilyen helynek minősülnek a folyosók, előszobák, feljárók és a két bejárattal rendelkező helységek. Az alternatív kapcsolás kialakításához minden esetben két váltó kapcsolóra van szükség. Az alternatív kapcsoló egy billentyűvel és egy váltóérintkezővel rendelkezik.

Váltókapcsoló más néven alternatív (106-os) kapcsoló bekötése, működési elve és jele. Példák a váltókapcsoló működésére és bekötésére.
Az alternatív kapcsolás kialakításához két alternatív, más néven váltó kapcsolóra van szükség.

A kapcsoló típus megnevezései: Váltókapcsoló, alternatív kapcsoló, 106-os kapcsoló.

Bekötési példa a 106-os alternatív kapcsolóra:

A feljárót megvilágító lámpa a lépcsősor aljánál és tetejénél is le, illetve fel kapcsolható.
A lépcsősor világítását egy fényforrás biztosítja. A lámpát két alternatív kapcsolóval lehet működtetni. Az egyik váltókapcsoló a lépcsősor alján lett elhelyezve, a párja a lépcsősor tetején.

Az alsó szintről indulva a lámpa felkapcsolható az alternatív kapcsolás lenti kapcsolójával. Az emeleten ugyan ez a fényforrás lekapcsolható a fent elhelyezett váltókapcsolóval. Fentről haladva lefelé ugyan úgy működik a kapcsolás. Fent felkapcsolható a lámpa és lent természetesen lekapcsolható.

Vissza a cikk elejéhez

Dupla váltókapcsoló más néven Kettős alternatív kapcsoló (106+6) bekötése, működési elve és jele.

Két alternatív kapcsolót egyesít egy kapcsoló szerelvényben. Ez a kapcsoló típus két billentyűvel rendelkezik, és két egymástól függetlenül működő váltóérintkezőt tartalmaz, ezért két alternatív világítási áramkör kapcsolható. Tehát hely és telepítési idő takarítható meg, egyben észszerűbb kialakítást lehet megvalósítani ezzel a kapcsolóval. Működési elve azonos a szimpla alternatív kapcsolóéval.

A kapcsoló típus megnevezései: Dupla alternatív, kettős alternatív, kettős váltó kapcsoló, dupla váltókapcsoló és 106+6-os kapcsoló.

Kettős alternatív más néven dupla váltókapcsoló bekötése, jelölése és kapcsolási rajza.
A kettős alternatív kapcsolóhoz hat vezeték csatlakozik.

Bekötési példa a kettős alternatív (106+6) kapcsolóra I.:

A lépcsősor és a felső szinten lévő folyosó megvilágítását két egymástól függetlenül működő lámpa biztosítja. A lépcső alján egy szimpla alternatív, a lépcső tetején kettős alternatív és a folyosó végén szintén egy szimpla alternatív kapcsoló található. Lentről haladva a kapcsolóval kapcsolható fel a lépcsőt megvilágító lámpa. A kettős alternatív kapcsoló bal oldali billentyűjével ugyanez a lámpa lekapcsolható, és a jobb oldali billentyűjével a folyosó világítását kapcsoljuk fel, amit a folyosó végén lévő szimpla alternatív kapcsolóval kapcsolható le.

Lépcsősor és folyosó világítás 1 darab kettős alternatív kapcsoló bekötésével, és 2 darab szimpla alternatív kapcsoló bekötésével van megoldva.
A kettős alternatív kapcsoló segítségével helytakarékosan megoldható, hogy a lépcsősor és a folyosó világítása külön-külön legyen kapcsolható alternatív kapcsolásban.

Bekötési példa a kettős alternatív (106+6) kapcsolóra II.:

Ez a kapcsoló típus sokoldalúan felhasználható. Az alábbi példában a feljáró tetején lévő kettős váltókapcsoló egyik fele alternatív kapcsolóként, és a másik fele egy pólusú kapcsolóként van használva. A baloldali billentyűvel a lépcsősor világítása kapcsolható alternatív kapcsolásban a lenti váltókapcsolóval, a jobb oldali billentyűvel a fent lévő kis tárolónak a világítását lehet kapcsolni. Ebben az esetben összesen két szerelvény, egy alternatív, és egy egysarkú kapcsoló lett kiváltva egy darab kettős alternatív kapcsolóval.

Kettős alternatív kapcsoló egyik fele alternatív kapcsolóként és a másik vele egypólusú kapcsolóként van bekötve.
A példában a kettős váltókapcsoló egyik váltóérintkezője egypólusú kapcsolóként van bekötve.
Vissza a cikk elejéhez

Keresztkapcsoló (107) bekötése és működési elve és jele.

Gyakran szükséges, hogy egy helység világítása kettőnél több helyről legyen kapcsolható. Ez az igény keresztkapcsolóval oldható meg. A keresztkapcsolót vagy keresztkapcsolókat mindig két alternatív kapcsoló közé kell beiktatni. Két alternatív kapcsoló közé elvben bármennyi keresztkapcsoló beépíthető függően az igényektől. Bár a gyakorlatban 2-3 darabnál több keresztkapcsoló beépítése már nem gazdaságos a szükséges vezeték mennyiség miatt. És gyakran összetett feladatot is jelent, különösen akkor, ha valamelyik 107-es kapcsolónál elkötés történik. Azokban az esetekben, ahol sok keresztkapcsolóra van szükség, már célszerű a kapcsolást impulse relével megoldani.

Keresztkapcsoló (107-es kapcsoló) bekötése, jelölése és kapcsolási rajza.
A keresztkapcsoló igazi nehézfiú a világítás kapcsolók között.

Keresztkapcsoló (107) működési elve:

A keresztkapcsoló egy billentyűvel rendelkezik, és két váltóérintkezőt tartalmaz melyek a kapcsolón belül gyárilag össze vannak kötve egymással, tehát a két váltóérintkező kapcsoláskor, együtt működik. A 107-es kapcsoló az alternatív kapcsolók között lévő két alternatív szálat cseréli meg. A keresztkapcsolóhoz négy vezeték csatlakozik.

(I.) Blokkvázlat a két alternatív kapcsolóról és a közéjük iktatott keresztkapcsolóról.
Keresztkapcsoló a jelenlegi állapotában megszakítja a lámpát tápláló áramkört.
(II.) Blokkvázlat a két alternatív kapcsolóról és a közéjük iktatott keresztkapcsolóról.
Keresztkapcsoló a jelenlegi állapotában zárja a lámpát tápláló áramkört.

Bekötési példa a keresztkapcsolóra (107):

Lámpák három helyről kapcsolhatok. Két darab alternatív kapcsolóval (váltókapcsoló), és egy keresztkapcsolóval.
Szakmai körökben gyakran hallani ezt a kifejezést: egyszerű, mint egy keresztkapcsoló bekötése.

A lépcsősor és a felső szint folyosójának a megvilágítását két együtt világító fényforrás biztosítja. Ez a két fényforrás jelen esetben három helyről kapcsolható. Mind a három kapcsolóval le és fel kapcsolhatók a lámpák. A jelenlegi kapcsoláshoz összesen három kapcsolóra van szükség: két váltókapcsolóra (alternatív kapcsoló) és egy közéjük iktatott keresztkapcsolóra.

Vissza a cikk elejéhez