A fi-relé működési elve egyszerűen.

Hibátlan áramkör, elektromos hálózat esetében a fázis vezetőn folyó áramnak meg kell egyeznie a nulla vezetőn vissza folyó áram mennyiségével. Ez a megállapítás igaz a három fázisú rendszerekre is, még akkor is, ha a három fázis egyenlőtlenül van terhelve. A fi-relé a fázisvezető(k) és a nullavezető között figyeli az áram algebrai összegét.

Hibátlan berendezés esetében az üzemi vezetőkben folyó áram algebrai összege nullával egyenlő. Ha az áramegyensúly megbomlik, azaz kevesebb áram folyik vissza a nullavezetőn mint amennyi a fázisvezetőn folyt, akkor megszakítja a táplálást.

A leírás összefoglalása néhány mondatban:

  • A kölcsönös indukció és az áram egyensúly elvén működik.
  • Megkerülő áram egyenlőtlenséget eredményez az üzemi vezetők között, amit a vasmag érzékel. Az állandómágnes relé jelet kap a vasmagtól, és működésbe hozza a megszakító mechanikát.
  • A feszültség független ÁVK a földpotenciál irányába áramló hibaáram energiáját használja fel a táplálás megszakítására.
  • Magyarországon csak a hálózati feszültségtől függetlenül működő kivitelek alkalmazása az elfogadott.

Legfontosabb elemei a fi-relének: vasmag, kioldórelé állandó mágnessel, kapcsoló mechanika és a teszt áramkör.

Az Áram-védőkapcsoló hibaáram detektáló részegységei:

Minden fi-relé két olyan fő részegységből áll melyek nélkülözhetetlenek a működés szempontjából. A működésének a megértéséhez ismerni kell ezeknek a fő daraboknak a funkcióját.

Négypólusú áram-védőkapcsoló (Fi-relé) szerkezeti felépítése részegységei. Áramösszegző transzformátor (vasmag), állandó mágnes relé, kapcsoló mechanika és a teszt áramkör.
Négy pólusú ÁVK szerkezeti felépítése. 1. Vasmag (áramösszegző transzformátor); 2. Állandó mágnes relé; 3. Kapcsoló mechanika; 4. Teszt áramkör és elemei; 5. Szekunder tekercs;

Vasmag (áramösszegző transzformátor): A vasmag hasonló képen működik, mint egy transzformátor. A primer oldal összegzi az üzemivezetők áramát vektoriálisan, és megkerülő áram esetén a vasmagra helyezett szekunder tekercs látja el energiával a kioldó relét.

Állandó mágnes relé: Az állandó mágnes által létrehozott mágneses fluxus stabilizálja az armatúra pozícióját. Az állandó mágnes mágneses fluxusát lágymágneses anyag vezeti. Ennek az erőnek, ami a helyén tartja az armatúrát, ellen dolgozik egy elő feszített rugó. Az elő feszített rugó által kifejtett erő kisebb, mint az állandó mágnes által létrehozott mágneses fluxus ereje, ezért hibamentes berendezés esetén az armatúra a pozíciójában marad. Hibaáram létrejötte esetén a vasmagra (áramösszegző transzformátor) helyezett szekunder tekercsben feszültség indukálóik, ami áramot fog megindítani, ami egy második fluxust fog létrehozni. Az állandó mágnes fluxusát a tekercsen létrejövő második fluxus kioltja, és a rugóban tárolt energia képes lesz az armatúrát kimozdítani a pozíciójából. A kioldó relé működése ezért független a hálózati feszültségtől.

Az áram-védőkapcsoló feszültség független kioldóreléjének az elvi működése.
1. Egyfázisú berendezés üzemi vezetői.; 2. Áramösszegző transzformátor (vasmag).; 3. Vasmagra helyezett tekercs.; 4. Az előfeszített rugó az armatúrához kapcsolódik.; 5. Állandó (permanens) mágnes.; 6. Az állandó mágnes által létrehozott tartó mágneses fluxus.; 7. Föld irányába haladó hibaáram (200mA); 8. A tekercsben folyó áram hatására keletkezett második fluxus. 9. Pozíciójából kimozdított armatúra.
Négy pólusú áram-védőkapcsolóból származó feszültség független kioldó relé.
A Chint gyártó állandó mágnes relé kioldó megoldása. Bal oldalon zárt, jobb oldalon nyitott állapotban.

A fázis vezetők és nulla vezető át vannak vezetve egy zárt vasmagon. Amennyiben a berendezés hibamentesen működik, a Fi-relé vasmagján átvezetettet üzemi vezetőkben haladó áramoknak a vektoriális összege nulla, még akkor is, ha a három fázis egyenlőtlenül van megterhelve. Ilyenkor a fluxus nulla, és nincs gerjesztés. Amennyiben a berendezés, vagy valamelyik fogyasztó test zárlatos lesz, a védővezetőn keresztül hibaáram folyik megkerülve a vasmagot.

Fontos: Magyarországon csak és kizárólag olyan védelmi készülék alkalmazható aminek a működése független a hálózat feszültség szintjétől!

Ez a föld felé haladó, vasmagot megkerülő zárlati áram különbséget fog létre hozni, ezért a vasmagon áthaladó áramoknak a vektoriális összege már nem lesz nulla. A létrejövő különbség következtében az áramegyensúly megbomlik, és a vasmagnak gerjesztése lesz. Ennek következtében a váltakozó mágneses fluxus feszültséget indukál a kioldó relé tekercsében. Az indukált feszültség áramot indít meg, és az állandó mágnessel szerelt kioldó relé működteti a megszakító mechanikát.