Fogyasztásmérőhely kialakítása és szabványosítása, illetve kialakításának lehetőségei és szempontjai.

Mérőhellyel kapcsolatos munkálatokat csak áramszolgáltató által regisztrált, és plomba bontási engedéllyel rendelkező villanyszerelő vállalkozó végezhet. Az aramkapocs.hu honlapja gyűjti azokat a villanyszerelőket, akik a megfelelő engedélyek birtokában az ilyen jellegű megbízásokat fogadni tudják.

Mérőhely kialakítással kapcsolatos főbb tevékenységek:

  • Egy és háromfázisú fogyasztásmérő hely kialakítás, áthelyezés és szabványosítás.
  • Névleges csatlakozási teljesítmény növelés.
  • Ideiglenes, illetve építési fogyasztásmérő kialakítása.
  • Mérőhelyek, fogyasztásmérő szekrények megszüntetése.
  • Teljes körű áramszolgáltatói ügyintézés.

Minden a méretlen oldalon történő munkálat esetén, szükséges az áramszolgáltató bevonása is.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért csak regisztrációval rendelkező villanyszerelő végezhet mérőhelyekkel kapcsolatos munkálatokat? Fogyasztásmérőkkel kapcsolatos tevékenységek szigorú szabályozás alá esnek. A regisztrációval rendelkező villanyszerelők mindig naprakészek, a mérőhelyekkel kapcsolatos szabványok és jogszabájok ismeretében.

Mérőhely szabványosítás és teljesítménybővítés (névleges csatlakozási teljesítmény növelés) Budapesten.
Mérőhelyekkel kapcsolatos tevékenységet csak áramszolgáltatói regisztrációval, és plomba bontási engedéllyel rendelkező villanyszerelő vállokozó végezhet.

Kifizetődő hosszútávban gondolkodni egy új mérőhely létesítésekor. Érdemes a jelenlegi mellett az esetleges jövőbeni igényeinket is átgondolni, mert súlyos és felesleges költségektől kímélheti meg magát a felhasználó.

Mérőhely kialakítás fontosabb szempontjai:

Az igényelt névleges csatlakozási teljesítmény: Igényelt áramerősséget szintén a villamos árammal működő eszközök száma, teljesítménye, használatuk jellege határozza meg. Alapos tervezés az elektromos készülékeket illetően elkerülhetetlen, nem csak a fázis szám, hanem az igényelt amperszám esetében is.

Egy vagy háromfázisú csatlakozás: A választás az nagyban függ az egyéni igényektől, és a tervezett elektromos fogyasztóktól. Amennyiben a vízmelegítés és a főzés gázról lesz megoldva, elegendő lehet az 1 fázisú kialakítás. De ha olyan fogyasztók lesznek használva, mint villanytűzhely, klíma berendezés, villanybojler minden képen 3 fázisra lesz szükség. Érdemes 3 fázisú mérőhelynek a kiépítése, még akkor is, ha jelenleg csak 1 fázisra van igény. A 3 fázis fogadására kialakított szekrény, fogadhatja az 1 fázisú mérőórát. Ez fordítva nem igaz! Ha a későbbiekben mégis szükség lenne a 3 fázisra, komoly költségekkel jár az átalakítás.

Minden személy és vállalkozás alanyi jogon igényelheti a közcélú, kisfeszültségű villamos áram csatlakoztatását.

A csatlakozás módja: Földkábelen vagy szigetelt szabad vezetéken keresztül történik a ház csatlakoztatása a hálózathoz. Hogy melyik megoldás kerül kivitelezésre, mindig a helyszín adottságai, és a megrendelő által ráfordított összeg függvényében dől el. A Földkábeles csatlakoztatás mellett szól, hogy sokkal esztétikusabb, de általában költségesebb is. Fontos megemlíteni, hogy az elosztói engedélyes kötelezővé teheti a földkábeles csatlakozás abban az esetben, ha a szabad vezeték hálózat átépítése földkábel hálózattá tervezve van a jövőben. És a csatlakozóvezeték kialakítása az elosztói engedélyes feladata, és az ő jogosultsági körébe tartozik az alkalmazandó keresztmetszetek meghatározása is.

A meglévő névleges csatlakozási teljesítmény növelése (teljesítménybővítés):

Teljesítménybővítésre abban az esetben lehet szükség, ha egy vagy több új nagy fogyasztót szeretnénk üzemeltetni a meglévő elektromos készülékek mellett. Ilyen fogyasztó lehet egy elektromos tűzhely, villanybojler, klíma berendezés. Általánosságban elmondható a háztartásokban a fogyasztók száma, ahogy növekszik, úgy otthonunk áraméhsége is egyre nagyobb, és egyre gyakrabban válik szükségessé a teljesítmény növelése. A teljesítménybővítés 32A-ig díjmentes az áramszolgáltató felé, ha ezt meghaladja az igényelt névleges áramerősség, akkor hálózat fejlesztési hozzájárulást is kell fizetni.

Ha meglévő csatlakozáson történik a bővítés az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

  • A mért és méretlen fővezetéknek alkalmasnak kell lennie a megnövekedett igény kiszolgálására.
  • A meglévő fosztásmérőnek meg kell felelni a létesítéskori szabványoknak és előírásoknak.
  • A felhasználó tulajdonában lévő vezetékhálózat megfelel a szabványoknak és biztonsági előírásoknak, amit a regisztrált villanyszerelő a kivitelezői nyilatkozat aláírásával igazol.

Az esetek túlnyomó többségében a régebbi kivitelezésű meglévő csatlakozásokon nem végezhető el az amperszám növelés, mert a feltételek közül egy sem teljesül. A helyzet viszont egészen más, ha az ingatlan elektromos rendszere teljesen fel van újítva. A fogyasztói vezeték hálózat cseréjekor a fogyasztásmérő szabványosítása is megtörténik. Az ilyen esetekben a többletigény kielégítésének nincsenek műszaki akadályai.