Gál Dénes regisztrált villanyszerelő vállalkozó Budapest.

Tel.: 06209615317 Email: gal@megaohm.hu

Kettő és négypólusú fi-Relé nullavezető csatlakoztatására kialakított Nulla (N) pólusai.

A Nullavezető csatlakoztatására a 2 pólusú és a négypólusú védelmi készülékek esetében is különös gondot kell fordítani. Az esetek túlnyomó többségében rendelkeznek dedikált nullakapoccsal. A nullavezető bekötésére kialakított pólus mindig nagy nyomtatott “N” betűvel van jelölve a burkolaton, és a kapcsolási rajzon is.

Kétpólusú fi-relé és a nullavezető csatlakoztatására felkészített "N" kapocs.

A kétpólusú védelmi készülékek esetében háromféle kialakítást különböztetünk meg:

A baloldali fi-relé nullapólusa baloldalon van. A középső ÁVK esetében viszont nincs dedikált nullapólus. A jobboldali fi-relé nullapólusa jobboldalon van.
Kétpólusú fi-relék lehetséges kivitelei: a, Baloldalra helyezett nullakapocs. b, Dedikált nullakapocs nélküli kivitel. c, Jobboldalra helyezett nullakapocs.

A kétpólusúak esetében gyakran lehet találkozni dedikált nullapólus nélküli kivitelekkel. Ebben az esetében a nullavezető tetszőleges oldalra köthető be. Ilyenkor nincs a se a burkolaton, se a kapcsolási rajzon N jelű pólus, csak számmal azonosított.

Négypólusú fi-relé és a nullavezető csatlakoztatására felkészített "N" kapocs:

A négypólusúak esetében alapjában véve kétféle létezik. A 4 pólusú esetében kivétel nélkül mindig van jelölt nullakapocs a nullavezető számára, ami vagy a jobboldalon, vagy a baloldalon van.

A négypólusú fi-relék balraoldalra és jobboldalra kialakított nullakapoccsal.
a, 4 pólusú ÁVK baloldalon lévő nullakapoccsal. b, 4 pólusú áram-védőkapcsoló jobboldalon lévő nullakapoccsal.

Miért van a Fi-relén nullavezetőnek önálló kapocs kialakítva?

Esetleg felmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség egyáltalán dedikált nullakapocsra. Hiszen ugyanazon a vasmagon vannak átvezetve, mint a fázisvezető(k). A nullavezető érintkezőjének a kialakításában van a különbség. A négypólusú készülékek esetében, ha lekapcsolás történik bármilyen okból is, a galvanikus kapcsolat először a fázisvezetők fogadására felkészített pólusok álló és mozgóérintkezői között szűnik meg, és utána a nullavezető között. Visszakapcsolásnál ellenkezőleg történik. Először a nullapólus kapcsai között jön létre a galvanikus kapcsolat és utána a fázisvezetők között. Ezt a kialakítást a 4 pólusú esetében az IEC 61008 szabvány 8.1.2 pontja kötelezően előírja. Ha valamilyen okból fontos az, hogy melyik oldalon van az N kapocs akkor gyártói katalógusból kell rendelni a megfelelő kialakítású védelmi készüléket, gyári rendelési kód szerint. Vagy esetleg speciális soroló kell alkalmazni.