Gál Dénes regisztrált villanyszerelő vállalkozó Budapest.

Tel.: 06209615317 Email: gal@megaohm.hu

Villamos elválasztás, mint passzív érintésvédelmi módszer és az elválasztó (leválasztó) transzformátor működési elve, illetve alkalmazása.

A villamos elválasztás egy önálló érintésvédelmi módszer. A hibavédelmi mód lényege az, hogy a védendő áramkör el van szeparálva a földpotenciáltól. A védőelválasztás passzív érintésvédelmi módszer. Az esetek túlnyomó többségében a villamos elválasztást biztonsági leválasztó transzformátor alkalmazásával valósítják meg. Védőelválasztással védett berendezés esetében a testzárlatos készüléket megérintő személyen nem fog áram megindulni, nem fog áramütést szenvedni, mivel a tápforrás és a transzformátor szekunder oldaláról táplált készülék között nincs galvanikus kapcsolat. Ezért nagyszerűen használható a védelmi módszer például a szervizipar területén. A különböző szerkezetek hibakeresése (háztartási gépek, szórakoztató elektronikai szerkezetek, monitor stb.) gyakran feszültség alatt, az alapvédelmet biztosító burkolat eltávolítása mellett történik. Ilyenkor könnyen érinthetővé válnak azok az elektronikai komponensek is, amelyek üzemszerűen vannak 230V-os hálózati feszültségen. De ha tápforrás és a készülék közé biztonsági transzformátor van iktatva, még az üzemszerűen 230V-on lévő részek véletlen érintésekor sem fog áramütés létrejönni.

Elválasztó (leválasztó) AC 230V transzformátor.
A kép forrása: https://www.schrack.hu

Nagyon fontos különbséget tenni a különböző transzformátorok között, mert nem mindegyik alkalmas arra, hogy érintésvédelmi feladatokat is ellásson. Az autótranszformátor másnéven takarék-transzformátor nem alkalmazható értintésvédelmi célokra, ugyanis a bemenet, illetve a kimenet villamos szempontból nincs elválasztva. A korábbi szabványok megkövetelték, hogy leválasztásra csak biztonsági szigetelő transzformátort lehet használni, de ezt a mostani MSZ HD 60364-4-41:2007 nem követeli már meg. Helyette azt írja elő, hogy "legalább egyszerű elválasztással rendelkező tápforrásról" szükséges megtáplálni az elválasztott áramkört. Természetesen a biztonsági transzformátor alkalmazása továbbra is javasolt.

Villamos elválasztás megvalósítása elválasztó (leválasztó) transzformátor alkalmazásával.

A védőelválasztás során a készüléket nem a hálózatról tápláljuk, hanem a biztonsági transzformátorral előalított földeletlen váltakozó feszültséggel. A transzformátor kimenti (szekunder) oldalán a fölhöz képest nem jelenik meg feszültség. A transzformátor primer és szekunder oldala nincs galvanikus kapcsolatban egymással. Rendszerint a villamos elválasztás alkalmazása során a feszültségszint nem változik meg, ezért a leválasztó transzformátor tekercselése 1:1 áttételű. Az azonos menetszámnak köszönhetően a transzformátor szekunder oldalán pontosan akkora feszültség fog megjelenni, mint amekkora a primer oldalra kapcsolt feszültség szint, ami jelen esetben AC 230V.

Leválasztó leválasztó transzofmátor működési elve 230V 1:1.
Az elválasztó transzformátor primer tekercselése van megtáplálva az elektromos hálózat irányából, és a szekunder tekercseléshez csatlakozik a védendő fogyasztó.

Elválasztó transzformátor alkalmazásának feltételei:

  • A leválasztó transzformátorról csak egy fogyasztó készülék üzemelhet.
  • Az elválasztott áramkör névleges feszültsége nem haladhatja meg az 500V-ot.
  • A tápforrásnak legalább egyszerű elválasztással kell rendelkeznie.
  • Az elválasztott áramkör vagy a megtáplált fogyasztókészülék aktív részeit tilos összekötni a földpotenciállal, más áramkörök aktív részeivel, más áramkörök védővezetőivel és más áramkörökről táplált készülékek testeivel.
  • Az elválasztott áramköröket ajánlatos külön elvezetni más áramköröktől.

Több fogyasztó táplálása elválasztó (leválasztó) transzformátorról:

Annak ellenére, hogy fentebb ki lett jelentve, hogy csak egy fogyasztó üzemelhet egy leválasztó transzformátorról mégis rendelkezik MSZ HD 60364-4-41 szabvány több fogyasztó egyidejű üzemeltetéséről is. A több elektromos szerkezet üzemeltetése is engedélyezett abban az esetben, ha a berendezést szakképzett vagy kioktatott személyek irányítják vagy felügyelik.

Több fogyasztó megtáplálása egyetlen elválasztó leválasztó transzformátorról.
A védőelválasztás megvalósulása két fogyasztókészülék üzemeltetésekor.

Amennyiben egy transzformátorról több elektromos készüléket üzemeltetünk, akkor a fogyasztók testét földeletlen potenciálkiegyenlítő vezetékkel össze kell kötni. A potenciálkiegyenlítő vezetéket más áramkörök védővezetőivel, idegen vezetőképes részekkel, összekötni, vagy földelni nem szabad.

Ha ugyanarról a leválasztó transzformátorról több olyan fogyasztó lesz használva amelyek dugvillával rendelkeznek, akkor csak védőérintkezővel rendelkező csatlakozóaljzatot lehet alkalmazni. A csatlakozóaljzatok védőérintkezőit ugyancsak szigetelt potenciálkiegyenlitő vezetékkel kell összekötni.