Hogyan történhet áramütéses baleset még áram-védőkapcsoló (fi-relé) beépítése mellett is?

Sokan hajlamosak a fi-relére mint valami csodakészülékre tekinteni, ami 100%-os védelmet nyújt mindenféle típusú áramütés ellen. Ez sajnos nem így van. 10mA vagy 30mA hibaáram érzékenységű fi-relé beépítése mellett is történhet, és sajnos történik is áramütéses baleset. Ezért nem csak azt fontos tisztázni, hogy milyen jellegű áramütés ellen véd a Fi-relé, hanem azt is, hogy milyen típusú az az áramütés, ami ellen sajnos nem tud védelmet nyújtani.

Alapesetben az ÁVK önműködően megszakítja a táplálást, ha a védővezetőn a hibaáram érzékenységet megközelítő áram folyik. Az aktív részek közvetlen érintéskor szintén automatikusan lekapcsol, ha az aktív részt érintő személyen keresztül áram folyik a föld potenciál irányában. Mind a két esetben megbomlik az áram egyensúly a fi-relében. De ha nem bomlik meg az egyensúly a fázisvezető és a nulla vezető között nem fog a védelmi készülék megszólalni. És ezt természetesen feltétel nélkül el is várjuk a fi-relétől. Extrém veszélyes helyzet akkor alakul ki, ha az ember, mint fogyasztó lép be az áramkörbe föld ponttól elszigetelve. Gyakorlatilag az ilyen jellegű áramütések ellen nincs védelem, csak az odafigyelés. Áram-védőkapcsolóval védett berendezés esetében is szükséges minden óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy ne történhessen áramütéses baleset. Másrészről azt sem szabad elfelejteni, hogy az áram-védőkapcsoló is csak egy elektromos eszköz (igaz rendkívüli hasznosságához kétségesem férhet) ami bármelyik pillanatban meg hibásodhat, feladatának az ellátására képtelenné válhat.

Két eltérő potenciálon lévő vezeték megérintése földpotenciáltól elszigetelve:

Fázis-nulla érintés: Föld ponttól elszigetelve egy fázis vezető megérintése még nem jár áramütéssel. De a fázis vezetővel egyidejűleg a nulla vezetőt is megérintve az áramütés már biztosan befog következni, áram fog megindulni az emberi testen keresztül. Mivel a föld ponttól az üzemi vezetőket egyidejűleg érintő személy el van szigetelve, a földpotenciál irányában nem tud áram megindulni. Gyakorlatilag az összes áram a nulla vezetőn áramlik vissza, az áramkörbe került emberen keresztül. Ebben az esetben nincs a rendszerből kilépő számottevő áram, a fi-relé biztosan nem fog megszólalni. Ebben az esetben az ember a lehető legrosszabb módon, mint fogyasztó lép be az áramkörbe

Fázis-fázis érintés: Sokkal inkább üzemi mint háztartási körülmények között történhet meg. Ekkor az áramütés két eltérő nemű fázis vezető egyidejű megérintésekor jön létre. A háztartások is kapnak három fázisú csatlakozást és sok esetben használunk három fázisú fogyasztókat is, ezért nem zárható ki teljesen lehetősége annak otthon is előforduljon ilyen típusú áramütés. A Fázis-fázis érintés annyival rosszabb, hogy a vonali feszültség, azaz 400V hajtja át az áramot a föld ponttól elszigetelt emberen. Ha a szabványok által meghatározott 1000ohm-os ellenállást vesszük alapul a vonali feszültség 400mA áthajtott áramot eredményez. A négy pólusú fi-relé nem fog lekapcsolni mert a vasmagban (áramösszegző transzformátor) az áram egyensúly nem fog megbomlani. A kialakult veszélyhelyzet egy tipikus „worst case” eset, szinte biztos, hogy az áramütés halálos kimenetelű.

Fázisvezető és nulla vezető közé szorult személyen keresztül áram indul meg vagyis áramütést szenved. Sajnos az ilyen jellegű áramütés ellen nem nyújt védelmet a fi-relé.
Az áram-védőkapcsoló nem tudja megkülönböztetni egymástól a rendeltetés szerűen üzemelő elektromos fogyasztót, és az áramkörbe belépő, föld potenciáltól elszigetelt embert. Az ilyen eseteket alaposan körül lengi a baj felhője.

Az áramkör szivárgó áram védelmét 30mA érzékenységű áram-védőkapcsoló, a túláram védelmét 13A-es kismegszakító látja el. Ebbe az áramkörbe szorult személy fából készült fellépőn áll a föld potenciáltól csaknem tökéletesen elszigetelve. Az illető az egyik kezével megfogja a fázis vezetőt, míg a másik kezével hozzá ér a nulla vezetőhöz. A két eltérő potenciálon lévő vezetéket áthidaló személyen keresztül megközelítőleg 230mA áram indul meg. Mivel a rendszerből gyakorlatilag elhanyagolható mennyiségű áram lép ki, az ÁVK nem fogja a táplálást megszakítani. Ebben az esetben az ember a lehető legveszélyesebb módon, mint fogyasztó csatlakozott a rendszerhez. Gyermekes családoknál ezért is szükséges a Fi-relé mellett gyermekvédelemmel ellátni a konnektorokat és az elosztókat. Mert ha a konnektor mind két pólusába vezetőképes tárgyat dug, nem vezetőképes burkolaton, szinte biztosan baj fog történni.