Villanyszerelés Budapesten és Vonzáskörzetében

Gál Dénes Regisztrált Villanyszerelő Vállalkozó 06209615317

Több elnevezéssel is találkozhatunk Magyarországon, ha ezekről a védőkapcsolókról beszélgetünk: fi-relé, áramvédő kapcsoló, életvédelmi relé, ÁVK. A helyes és szabványos kifejezés: áram-védőkapcsoló. Az angol megnevezése residual current device azaz RCD. Fi-relét közvetett érintés ellen, meghibásodás következtében létrejövő áramütés megelőzésére fejlesztették ki. Az áram-védőkapcsoló feladata, hogy érzékelje a föld felé elfolyó áramot. Ha a föld felé elfolyó hibaáram mértéke meghaladja a névleges hibaáram érzékenység értékét a Fi-relé megszólal. Tehát ha valamilyen elektromos berendezés teste feszültség alákerül, a Fi-relé automatikusan 0.2 mp belül megszakítja a védett berendezés vagy berendezés rész táplálását. A 10mA és a 30mA érzékenységű fi-relé bizonyos fokú védelmet nyújt aktív részek közvetlen érintésekor, vagyis a villamos hálózat üzemszerűen feszültség alatt lévő részeinek véletlen hozzá nyúlásakor is. A Fi-relé, vagyis az áram-védőkapcsoló a legkorszerűbb készüléke a modern érintésvédelemnek, és mostanra a hibavédelem egyik nélkülözhetetlen eszközeként tartjuk számon. Új villamos hálózat kiépítésénél vagy felújításnál az áramvédő kapcsoló beépítése kötelezően történik a háztartásokban. A régi berendezések is felszerelhetőek Fi-relével, de csak abban az esetben, ha rendelkeznek a beépítéshez szükséges összes feltétellel. Fi-relé tűzvédelmi feladatot (feltételesen) is ellát, mivel észleli a szigetelés hibáit. Fi-relék beépítését előírják többek között építkezések elosztóiban, uszodákban, egészségügyi helyiségekben, laborokban, iskolákban, és tűzveszélyes üzemrészekben. Az áram-védőkapcsoló nem önálló érintésvédelmi módszer, hanem védővezetős érintésvédelem kiegészítő védelmi készüléke.

A képen két pólusú (balra) és négy pólusú (jobbra) áram-védőkapcsoló ismertebb nevén fi-relé látható.
Személy védelemre csak és kizárólag 10mA vagy 30mA hibaáram érzékenységű áram-védőkapcsoló (fi-relé) alkalmazható.

Az áramvédő kapcsoló működési elve:

Fi-relében egy áramváltó van, melynek vasmagján vezetjük át a beérkező fázisvezetőt és az üzemi nulla vezetőt. Az áramkörben az átfolyó áramok pillanatnyi értékének összege nulla, gerjesztés ilyenkor nincs. Testzárlat esetén az eddigi egyensúly megbomlik. A megzavart áramegyensúly gerjeszti az áramváltó szekunder tekercsét. A szekunder tekercs egy relét táplál. Zárlat esetén a tekercs szekunder oldalán a hibaárammal arányos áram folyik, mely működésbe hozza a relét.

A lekapcsolásnak 0,2 másodpercen belül meg kell történnie. Tehát ha a fi-relén átvezetett nulla vezetőn kevesebb áram folyik át, mint a fázis vezetőn, akkor valahol a föld potenciál felé valamekkora áram folyik. És a fi relé ezt fogja érzékeli. Rendszerint ilyenkor valamilyen első érintésvédelmi osztályba sorolt készült teste kerül feszültség alá. Mivel ezeknek a készülékeknek a testpontjához csatlakozik a berendezés védővezetője, így azon valamekkora hibaáram fog tudni folyni. A védővezető nincs a fi-relén átvezetve, így ez a hibaáram a védelmi készüléket meg kerülve fog folyni.

Áram-védőkapcsolók AC, A típusai és az „S” késleltetett változata:

Az „AC” típusú fi-relé jelölése."AC" típusú áramvédő kapcsoló:Az "AC" típus a legelterjedtebb változata az áram-védőkapcsolóknak. Elsősorban a háztartások szivárgó áram védelmét biztosítja. Komplexebb összetetteb hálózatok szivárgóáram védelmére már nem célszerű az „AC” típust választani. Ugyanis ez a fajta csak szinuszos váltakozó hiba áramra érzékeny.

Az „A” típusú fi-relé jelölése. "A" típusú áramvédő kapcsoló: A váltakozó áramú körökben alkalmazott különböző, félvezető, egyenirányító elemeket tartalmazó szabályozó elektronikák, mint a fényerőszabályzó, szükségessé teszik az „A” típusú áramvédő kapcsoló alkalmazását. Az "A" típusú áramvédő kapcsoló váltakozó áramra és pulzáló egyenáramra érzékeny. Az “A” típusú fi-reléket célszerű alkalmazni, ahol valamilyen gazdasági tevékenységet folytatnak. Sokkal kifinomultabb mint az “AC” típusú fi-relé. A pulzáló, illetve lüktető egyenáramú komponensek nem zavarják meg a működését. Gyakran írják elő az “A” típus alkalmazását készülék gyártók is egyes indukciós tűzhelyek, klímaberendezések és mosó vagy mosogató gépek esetében.

Az „S” szelektív fi-relé jelölése. “S” Szelektív áramvédő kapcsoló: Az ilyen fi-relék S-jelöléssel vannak ellátva. A szelektív áram-védőkapcsoló késleltetve van, így ugyanarra a hiba áramra később fog lekapcsolni, mint a késleltetés nélküli. Hiba áram érzékenységük 100mA-tól indul. Az S típusú védelmi készülékek nem alkalmazhatóak személy védelemre, viszont fontos szerepet játszanak szelektív hálózatok kialakításában. Sok esetben alkalmazzák az ipar területén olyan elektromos szerkezetek védelmére, ahol bekapcsoláskor, újra indításkor üzemszerűen megjelenő gyorsan lefutó tranziensekre lehet számítani.

Áramvédő kapcsoló (Fi-Relé) bekötése:

A fi-relé bekötésekor különös figyelmet kell fordítani a nulla vezető helyes csatlakoztatására, ez különösen igaz a négy pólusú kivitelekre. Az áram-védőkapcsolóknak nincs klasszikus értelembe vett kimenete vagy bemenete. Megtáplálhatóak alulról és felülről is.

Bár fontos megemlíteni van néhány típus ahol a bekötés iránya meg van határozva, de ezeken az áram-védőkapcsolókon ez világosan fel is van tüntetve, felirattal (LINE és a LOAD oldal) és nyíllal is. A fi-relébe csak az üzemi vezetők köthetőek be. A védővezető és PEN vezető bekötése tilos. Szintén tilos a védővezetőt és a nulla vezetőt újra egyesíteni a fi-relé után.

A fi-relé bekötését csak szakember végezheti! A lenti kapcsolás csak egy általános példa az áram-védőkapcsoló bekötésére. Ez a bekötési példa közel sem alkalmazható minden esetben. Számos tényezőt kell figyelembe venni az ÁVK bekötése előtt, melyeket a jelen cikk nem tárgyal!

Két pólusú áram-védőkapcsoló (fi-relé) bekötése TN nullázott rendszerben.
A PEN vezetőt tilos az áram-védőkapcsolón átvezetni. A PEN vezetőt még fi-relé előtt kell szétválasztani.

A fázis vezető bekötése egyértelmű az egy és a három fázisú rendszerben is. Viszont a nulla vezető bekötése már nagyobb figyelmet igényel. Ha a PEN vezető szét van választva (3 vagy 5 vezetékes rendszer), a PE vezető a PE sínhez csatlakozik, és az N vezető a fi-relé bemenő kapcsához. Ha viszont a PEN vezető szétválasztása nem történt meg (2 vagy 4 vezetékes rendszer), mint a fenti példában, azt a biztosítéktáblában kell megtenni.

Fontos szabály I.: PEN vezetőt az ÁVK-n átvezetni tilos. A PEN vezetőt mindig a fi-relé előtt kell szétválasztani!

Fontos szabály II.: Fi-relé után a védővezetőt és nulla vezetőt felcserélni, vagy újra egyesíteni tilos.

Fontos szabály III.: Személyvédelemre kizárólag 10mA vagy 30mA fi-relé alkalmazható.

Fontos szabály IV.: Áram-védőkapcsoló nem nyújt védelmet túláram ellen. Fi-relé beépítése mellett is szükséges túláram védelemmel ellátni a berendezést.

Áramvédő kapcsolók csoportosítása pólusszám és méret alapján:

q
Az áram-védőkapcsoló (fi-relé) kapcsolási rajza. Balra a két pólusú jobbra a 4 pólusú védelmi készülék. A három fázisú fi-relé esetében fontos információ, hogy a teszt ellenállás melyik két pólus közé van kötve.

2 pólusú áram-védőkapcsolók: A két pólusú fi-reléknek három változata van: L+N, N+L és dedikál nulla pólus nélküli. Gyakran lehet találkozni olyan kialakítással is ahol nincs dedikált pólusa a nulla vezetőnek. Az ilyen kialakítású fi-reléknél az üzemi vezetők tetszőleges oldalra köthetőek be. A két pólusú Fi-relék szélessége 35mm, azaz 2 modulnyi helyet foglalnak el a biztosítéktáblában.

A képen két pólusú áram-védőkapcsolók (fi-relék) láthatóak. Három verzió létezik a kétpólusú ÁVK-ból. Jobb és bal nullás és jelölt nulla kapocs nélküli.
Két pólusú fi-relék három fajtája (balról jobbra): Bal nullás, jobb nullás és dedikált nulla pólus nélküli áram-védőkapcsoló.

4 pólusú áram-védőkapcsolók: L1+L2+L3+N vagy N+L1+L2+L3. A négy pólusú fi-reléknek két változata van, a jobb nullás és a bal nullás kivitel. A négy pólusú fi-relék esetében kivétel nélkül, mindig van jelölt nulla kapocs. Nulla vezető csak a jelölt nulla kapocsba köthető be. A négy pólusú Fi-relék szélessége 70mm, azaz 4 modulnyi helyet foglalnak el a biztosítéktáblában.

Négy pólusú áram-védőkapcsoló (fi-relé) két változata. Jobb és bal oldalra kialakított nulla kapocs.
Ha fontos az hogy a nulla kapocs a fi-relé melyik oldalára van kialakítva, célszerű gyártói katalógusokból kiválasztani a védelmi készüléket, és a gyártó rendelési kódja alapján beszerezni.

Áramvédő kapcsoló (Fi-Relé) beazonosítása:

A gyártók a fi-relé beazonosításához nélkülözhetetlen paramétereket és információkat tüntetnek fel a készülék burkolatán. Ezeknek a feliratoknak az áram-védőkapcsoló teljes élettartama alatt jól olvashatónak kell maradnia. Természetesen ma már a burkolatra rá nyomtatják vagy lézerrel égetik be ezeket a paramétereket.

q
A kép forrása: http://www.noark-electric.eu

1 Fi-relé gyártója: Noark. 2 Az áram-védőkapcsoló típusa: Ex9CL-H. 3 Az ÁVK katalógus száma. 4. Névleges üzemi áram 40A. Maximum ekkora áram vezetésére képes üzemszerűen. 5. Névleges üzemi feszültség 400V. 6 Névleges hibaáram érzékenység 30mA. 7 AC típusú a védelmi készülék. 8 500A ezt a zárlati áram értéket garantáltan tudja vezetni és megszakítani is. 9 Maximális (feltételes érték) zárlati áram megszakítóképesség 10000A. 10 A fi-relé megfelel az IEC/EN61008-1 szabványnak. 11. CE jelölés. A jelölés nélkül nem hozható forgalomba a készülék az unión belül. 12 Teszt gomb, és alatta a gyártó felhívja a figyelmet a rendszeres ellenőrzésre. 13 Kétállású kapcsoló kar. 14 Közvetlenül a mozgóérintkező állapotáról ad visszajelzést. 15 Felső csatlakozó terminál. 16 Alsó csatlakozó terminál. 17 Dedikált nulla kapcsok. 18 Fi-relé kapcsolási rajza.

Copyright © 2019. A megaohm.hu az oldal tartalmával kapcsolatosan minden jogot fenntart.

Protected by Copyscape